Plin za kućanstva od travnja skuplji

Od 1. travnja primjenjivat će se nove cijene plina za kućanstva, objavila je Hrvatska energetska regulatorna agencija HERA u petak, i u prosjeku će rasti između 10 i 23 posto. Nove cijene plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom u regulacijskoj godini 2022/2023. izmijenjene su u odnosu na trenutno važeće cijene zbog promjene troška nabave plina, pri čemu prosječno povećanje cijene plina, bez PDV-a, od 1. travnja 2022. iznosi 77 posto. No s obzirom na mjere koje je Vlada uvela za ublažavanje rasta cijene energenata, prosječno povećanje krajnje cijene plina za javnu uslugu s PDV-om će od 1. travnja iznositi 16 posto, ovisno o pojedinim opskrbljivačima.

Najmanji porast od 62 posto je na distribucijskom području operatora distribucijskog sustava ENERGO d.o.o. Rijeka gdje je opskrbljivač u obvezi javne usluge Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o., dok je najveći porast od 89 posto na dijelu distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o. u Daruvaru i Grubišnom Polju gdje je opskrbljivač u obvezi javne usluge Zagorski metalac. U Križevcima je opskrbljivač u obvezi javne usluge Gradska plinara Zagreb-Opskrba, distributer je Radnik-Plin, a cijena je bez mjera za ublažavanje porasla 76 posto.

Vezano

Komentari su zatvoreni.