Radio Križevci traži direktora i stručne suradnike

Radio KriževciU subotu 30. srpnja 2016. godine u Narodnim novinama je objavljen natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Radio Križevci d.o.o., temeljem odluke skupštine društva od 14. srpnja 2016. godine. Rok za podnošenje prijava na natječaj je dva tjedna od objave, a mandat direktora traje četiri godine. Prijava se dostavlja na adresu: Radio Križevci d.o.o., Antuna Gustava Matoša 3, 48260 Križevci (za natječaj za direktora Radio Križevci d.o.o.).

Uvjeti koje direktor/ica Radija Križevci, koje je ove godine obilježilo punih pola stoljeća postojanja, mora uspuniti su sljedeći: državljanstvo Republike Hrvatske, SSS, VŠS ili VSS društvenog smjera, pet godina radnog staža u radijskim medijima, prijedlog programa četverogodišnjeg rada s programskom shemom i planom razvoja i pozicioniranje radija na tržištu i nepostojanje ograničenja iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se intervju.

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, program četverogodišnjeg rada sa programskom shemom i planom razvoja i pozicioniranja radija na tržištu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnosno preslik domovnice, dokaz o stupnju obrazovanja – stručne spreme, odnosno preslik svjedodžbe ili diplome, dokaz o radnom stažu u radijskim medijima, izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nema ograničenja iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima te uvjerenje ne stariji od 3 mjeseca da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

323694_154158208008100_1355973854_o_Radio_Krizevci_studio_vd_direktora_Maurizio_Novosel_Zoran_MilanovicOtvorena dva mjesta za stručno osposobljavanje

Još danas je na snazi oglas za dva radna mjesta stručnih suradnica ili/i suradnika na radiju, koji se traže osobe za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa s naprednim poznavanjem informatike za poslove snimatelja, glazbenog urednika i radijskog voditelja. Stručne suradnike traže za smjenski rad na puno radno vrijeme, uz uvjet višeg ili prvostupanjskog stupnja obrazovanja društvenog smjera. Poslodavac je spreman pokrivati naknadu za prijevoz u maksimalnom iznosu od tisuću kuna.

Napomenimo da s 31. prosinca ove godine završava vrijediti ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Križevaca, koji je još prije osam godina potpisan između Radija Križevci i Agencije za elektroničke medije. Sukladno ugovoru davatelj koncesije do kraja godine može donijeti odluku o obnovi koncesije uz raspisivanje javnog natječaja ako nakladnik podnese zahtjev za obnovu koncesije najmanje šest mjeseci prije isteka trajanja koncesije.

IMG_98631_Mladen_Svaco_Planmedia_doo_suvlasnik_RKZMeđu suvlasnicima i Koprivničanin Mladen Švaco

Uvidom u sudski registar Ministarstva pravosuđa RH, vidljivo je da se među članove društva Radija Križevci 5. svibnja ove godine upisao i Mladen Švaco iz Koprivnice, osnivač i direktor poduzeća Planmedia d.o.o. koja izdaje tjednike Podravski list i Mali podravski te koprivnički nezavisni gradski vijećnik koji je vlasnički udjel u križevačkoj radijskoj postaji otkupio od građevinskog poduzeća Radnik d.d.

Podaci o vlasničkoj strukturi u Knjizi pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije još uvijek nisu ažurirani pa se tamo kao imatelj 34.8% udjela navodi Radnik d.d., odnosno predsjednik uprave Mirko Habijanec. Ostali vlasnički udjeli su sljedeći: Grad Križevci 40.8%, Općina Sveti Ivan Žabno 6.4%, Općina Sveti Petar Orehovec 8.0%, vlastiti udjeli 10.0%.

Vezano

Komentari su zatvoreni.