Proglašena elementarna nepogoda na području Koprivničko-križevačke županije

Izvor fotografije: pticica.com
Jutarnji Mraz
Izvor fotografije: pticica.com

Županija je danas donijela odluku o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane mrazom na području gradova Koprivnica, Križevci, Đurđevac i Općina Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kloštar Podravski, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Virje, Kalinovac, Kalnik, Novo Virje, Podravske Sesvete, Gornja Rijeka zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih mrazom koje su na navedenom prostoru nanijele velike materijalne štete na poljoprivredi u periodu od 25.04.2016.-02.05.2016. godine.

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda obvezuju se općinska/gradska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da odmah ili u najkraćem mogućem roku izrade izvješće s procjenom ukupne štete, te isto dostave županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, a procijenjene poljoprivredne štete unesu u Registar šteta u poljoprivredi.

Vezano

Komentari su zatvoreni.