SVJETSKI DAN UNICEF-A, 11.12.2015.

Nakon osnivanja Svjetske organizacije Generalna skupština Ujedinjenih naroda, 11. prosinca 1946.godine osnovala je organizaciju za pomoć djeci – UNICEF (United Nations Children’s Fund). Zbog masovnog umanjivanja vrijednosti životnih šansi i povreda prava djeteta kao prvi korak je donesena “Povelja o pravima djeteta” 20. studenog 1959. godine.

UNICEF (Fond Ujedinjenih naroda za djecu) je vodeća svjetska organizacija koja brine o djeci, njihovim pravima i potrebama i djeluje u više od 190 zemalja gdje pomaže djeci da prežive i izgrade svoje potencijale od ranog djetinjstva do adolescencije. Organizacija se u cijelosti financira dragovoljnim prilozima vlada i fondacija, partnerstvima s poslovnim sektorom i sredstvima prikupljenim od građana (između ostalog, putem svjetski poznatih UNICEF-ovih čestitki).

UNICEF djeluje na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Njegova je temeljna zadaća da u suradnji s vladama, civilnim sektorom pomaže u promicanju, zaštiti i ostvarivanju prava djece.

Od 2003. godine Ured UNICEF-a u Hrvatskoj transformirao se iz donatorske agencije u organizaciju koja prikuplja sredstva za provođenje programa za bolji život djece u Hrvatskoj i svijetu. Aktivnosti Ureda usmjerene su na četiri velika područja:

– smanjenje i sprječavanje nasilja među djecom,

– promicanje udomiteljstva i jačanje sustava zaštite djece,

– poticajno roditeljstvo i podrška ranom razvoju djece,

– zagovaranje prava djece i poticanje participacije djece u donošenju odluka,

– pomoć djeci svijeta u kriznim situacijama.

Uz navedeno, Ured UNICEF-a za Hrvatsku djeluje na promicanju međunarodne solidarnosti u suradnji sa školama, radi na studijama i izradi podataka za i o djeci te intenzivno surađuje s Vladom Republike Hrvatske, Uredom pravobranitelja za djecu i udrugama civilnog društva.

Programi i ciljevi UNICEF-a i Vlade Republike Hrvatske 2012.-2016.

Poboljšati kvalitetu života najranjivijih skupina djece, cilj je petogodišnjeg programa djelovanja Vlade RH i UNICEF-a. U tu se skupinu ubrajaju:

– djeca koja žive u siromaštvu i neimaštini i nemaju pristup osnovnim uslugama, poput zdravstvene skrbi ili rane intervencije u djetinjstvu koja je potrebna rastućem broju djece s neurorazvojnim rizicima ili teškoćama u razvoju,

– djeca u sukobu sa zakonom, te

– djeca koja žive u institucijama.

Izvor: Udruga invalida Križevci

Vezano

Komentari su zatvoreni.