Učenici COOR-a u projektima ‘Nisi sam’ i ‘Dan kao san’

COOR_djeca_policija_PC040071U srijedu, 4. prosinca 2013. policijske službenice Ureda načelnika Policijske uprave Koprivničko-križevačke održale su predavanje u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci u sklopu projekata „Nisi sam“ i „Dan kao san“. Vezano uz projekt „Nisi sam“ tema predavanja je bila vršnjačko nasilje, nasilje putem modernih elektroničkih tehnologija s naglaskom na opasnosti koje „vrebaju“ na društvenim mrežama, na Facebooku. Učenicima su prikazani video sadržaji koji ukazuju na neprihvatljivost nasilničkog ponašanja i kako prepoznati što je nasilje, na koji način reagirati. Također, govorilo se o sigurnosti na Internetu, na koji način podesiti sigurnosne postavke te zaštiti osobne podatke. Učenici su upoznati koje podatke nikako ne smiju objavljivati na društvenim mrežama i Internetu općenito. Tijekom predavanja je održana kraća radionica na način da su učenici pokazali svoje Facebook profile te su educirani kako da profil sigurnosno podese. Putem interaktivnih stripova, koji su koncipirani kao kviz znanja, djeca su učila što su osobni podaci te kako ih se smije objavljivati.

COOR_djeca_policija_PC040074Vezano uz projekt „ Dan kao san“ govorilo se o sigurnosti doma, nas samih, kako se zaštiti od osoba koje bi mogle biti potencijalno opasne, kao počinitelji kaznenih djela, imovinskih delikata i prekršaja. Učenicima je objašnjeno, kada su sami kod kuće, kako nikome ne otvaraju vrata, kako od službenih osoba treba tražiti identifikacijske isprave, isto tako da preko telefona ne razgovaraju s nepoznatim osobama te nikako da ne ostavljaju osobne podatke. Predavanjima su bili nazočni i djelatnici škole, ravnateljica, stručni suradnici te medicinska sestra Martina Ječmenjak kao koordinator aktivnosti.

Vezano

Komentari su zatvoreni.