Članice udruge HERA na regionalnoj konferenciji o ekonomskom nasilju nad ženama

Članice Udruge HERA Križevci sudjelovale su 19. ožujka 2013. u zagrebačkom hotelu Dubrovnik na regionalnoj Konferenciji “Što je ekonomsko nasilje nad ženama i kako ga spriječiti i/ili sankcionirati?”, gdje je predstavljeno istraživanje o ekonomskom nasilju nad ženama koje je provedeno u Hrvatskoj, Bugarskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori. Konferenciju je u ime organizatora otvorila Sanja Sarnavka predsjednica udruge B.a.b.e., a pozdravne govore su održale Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova, te Nansi Tireli, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora.

Rezultate istraživanja u Hrvatskoj predstavila je Ksenija Klasnić, znanstvena novakinja Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a o istraživanju u ostalim zemljama govorile su Fedra Idžaković, Prava za sve, Bosna i Hercegovina; Elena Triffonova, Fondacija za rodna istraživanja, Bugarska; Ljiljana Raičević, Sigurna ženska kuća Podgorica, Crna Gora; Svetlana Stefanović, Europski pokret, Srbija.
Nakon uvodnih izlaganja, predstavljanja istraživanja i rasprava slijedile su radionice po državama i izrada preporuka, u čijoj su izradi sudjelovali su od prisutnih članovi/ice OCD-a, prekršajnih sudova, Centra za socijalnu skrb i HZZ-a.

Vezano

Komentari su zatvoreni.