Ustrojava se stanica HGSS-a za područje županije

Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja sastali su se u srijedu s predstavnicima Koprivničko-križevačke županije na sastanku o realizaciji Sporazuma o djelovanju Hrvatske gorske službe spašavanja na području Koprivničko-križevačke županije, koji je potpisan krajem prošle godine. Sporazumom se definira da će HGSS Stanice Bjelovar svojim djelovanjem pokrivati i područje Podravine i Prigorja. HGSS će tako na području Koprivničko-križevačke županije ustrojiti Obavještajnu točku koju će opremiti odgovarajućom opremom, a županija je za tu namjenu osigurala prostorije u bivšoj karauli kod Botova.

Također će se organizirati i kontinuirana edukacija članova županijskog HGSS-a. Županija je za rad stanice osigurala 20 tisuća kuna, no očekuje se da će se u financiranje HGSS-a uključiti općine i gradovi. HGSS Stanica Bjelovar je sporazumom preuzela obavezu organiziranja, unapređenja i obavljanja djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života na području županije. Voditelj Obavještajne točke u Koprivničko-križevačkoj županiji ispred HGSS-a Stanice Bjelovar bit će Siniša Molnar. (RKC)

Vezano

Komentari su zatvoreni.