Solarni panel za godišnje 2.000 kn manje račune

KRIŽEVCI – Kod sportske dvorane Osnovne škole Ljudevita Modeca u Križevcima postavljen je solarni panel, koji će priključen na glavnu razvodnu kutiju zgrade, u njoj omogućiti izravne uštede električne energije. Dio je to projekta Solarni suncokret, u kojem je sudjelovalo deset škola diljem Hrvatske, a troškove je pokrila namjenska donacija HT-a. Rezultat su postavljeni paneli koji se okreću za suncem, pa im odatle i ime, snage su tisuću wata i površine oko 9 kvadrata, pomoću kojih će učenici, ali i nastavnici učiti o obnovljivim izvorima energije.

Solarni suncokret provode Program za razvoj Ujedinjenih naroda te nevladine organizacije Društvo za oblikovanje održivog razvoja i Eko Kvarner. Izračuni govore da će prema sadašnjim cijenama korištenjem solarnog kolektora račun za struju potrošenu u dvorani godišnje biti 2.000 kuna manji, a uređaj će se moći koristiti 25 godina. U svakoj od njih može biti proizvedeno oko 2 tisuće kwh električne energije, čime će se i za oko jednu tonu smanjiti emisija CO2. (RKC)

Vezano

Komentari su zatvoreni.