Grad prikuplja projekte i programe udruga za 2013.

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi te Zakonu o udrugama, gradska uprava je objavila ovih dana Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Križevaca u 2013. godini, i to u kulturi, u športu, rekreaciji, tehničkoj kulturi, unapređenju i zaštiti prirode te u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama. Sve do 1. rujna gradski Upravni odjel za društvene djelatnosti će običnom i e-poštom od  ustanova, udruga, udruženja i drugih organizacija upisanih u Registar udruga, odnosno pravnih osoba s područja grada Križevaca zaprimati prijedloge s obrazloženjima i detaljnim troškovnicima na proposanim i ovjerenim obrascima. Konačnu odluku o visini potpore donijet će gradsko vijeće na prijedlog Kulturnog vijeća i Povjerenstva za zdravstvo, socijalnu skrb i humanitarne djelatnosti.

Visina potpore, tj. udjela Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Križevaca u sufinanciranju pojedinog programa formirat će se u skladu s elementima provjerenog troškovnika, izvrsnosti, kvaliteti  i značaju za Grad Križevce te prema tome da li su se predlagatelji programa orijentirali prema dodatnim izvorima financiranja (minimalno dva, tri dodatna izvora). Prijedlozi s nepotpunim podacima, prijedlozi koji nisu ispunjeni na propisanim obrascima, kao i prijedlozi koji se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati niti uvrstiti u programe javnih potreba Grada Križevaca u 2013. godini, osim programa koji se mimo ovog poziva preuzimaju kao obveza iz ranijih godina, odnosno ugovorena ili zakonska obveza financiranja, prema evidenciji odjela za društvene djelatnosti.

Možda vam se svidi

Komentari su zatvoreni.