Grad prikuplja projekte i programe udruga za 2013.

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi te Zakonu o udrugama, gradska uprava je objavila ovih dana Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Križevaca u 2013. godini, i to u kulturi, u športu, rekreaciji, tehničkoj kulturi, unapređenju i zaštiti prirode te u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama. Sve do 1. rujna gradski Upravni odjel za društvene djelatnosti će običnom i e-poštom od  ustanova, udruga, udruženja i drugih organizacija upisanih u Registar udruga, odnosno pravnih osoba s područja grada Križevaca zaprimati prijedloge s obrazloženjima i detaljnim troškovnicima na proposanim i ovjerenim obrascima. Konačnu odluku o visini potpore donijet će gradsko vijeće na prijedlog Kulturnog vijeća i Povjerenstva za zdravstvo, socijalnu skrb i humanitarne djelatnosti.

Visina potpore, tj. udjela Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Križevaca u sufinanciranju pojedinog programa formirat će se u skladu s elementima provjerenog troškovnika, izvrsnosti, kvaliteti  i značaju za Grad Križevce te prema tome da li su se predlagatelji programa orijentirali prema dodatnim izvorima financiranja (minimalno dva, tri dodatna izvora). Prijedlozi s nepotpunim podacima, prijedlozi koji nisu ispunjeni na propisanim obrascima, kao i prijedlozi koji se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati niti uvrstiti u programe javnih potreba Grada Križevaca u 2013. godini, osim programa koji se mimo ovog poziva preuzimaju kao obveza iz ranijih godina, odnosno ugovorena ili zakonska obveza financiranja, prema evidenciji odjela za društvene djelatnosti.

Vezano

Komentari su zatvoreni.