Komunalije – Komunalno poduzeće na mukama

KRIŽEVCI – Na križanju Potočke ulice, Franje Račkog i Tadije Smičiklasa prošlog je tjedna pukla vodovodna cijev. Nesvakidašnji događaj potaknuo nas je da provjerimo u kakvom su stanju križevačke vodovodne i kanalizacijske cijevi.

 

Pokrivenost zadovoljavajuća

Vodoopskrba grada Križevaca u početnoj je fazi bila temeljena na zahvatu podzemne vode crpilišta Trstenik odakle je voda dovedena do vodospreme na silosu u Smičiklasovoj ulici. Kasnije je izgrađen vodospremnik Bukovje koji je danas osnovna vodovodna građevina na čitavom središnjem području grada.

Nedavno je završena gradnja vodovodne mreže u prigradskim naseljima Sv. Martin, Prikraj i Špiranec. Izgrađeno je oko 1800 metara sekundarne vodovodne mreže, čime je omogućeno da se ta naselja, uključujući i sve kuće koje nisu uz glavnu cestu, priključe na javni vodovodni sustav.
– Pokrivenost vodovodnom mrežom na zadovoljavajućoj je razini, no brine nas broj priključaka. Na 120 kilometara, koliko smo izgradili u posljednjih pet godina, priključeno je tek tri posto kućanstava – rekao je Goran Gregurek, direktor Komunalnog poduzeća.

Osim spomenutog, u većem dijelu grada izgrađena je sekundarna kanalizacijska mreža, koja je zajedno s kolektorima dugačka oko 39 kilometara. Tijekom prošle godine potrošeno je 1,7 milijuna kuna na gradnju sifonskih prijelaza, kanalizacije u Koprivničkoj ulici, projektiranje iste u Gundulićevoj te ulaganje u razvoj odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Dva kolektora

Na području Križevaca izgrađena je gradska kanalizacijska mreža kojom se odvode sve otpadne, fekalne i oborinske vode putem dva kolektora, Koruška i Vrtlin, do skupnog kolektora Željeznička stanica gdje je uređaj za pročišćavanje. Kolektor Koruška, dug 4,5 kilometara, predviđen je za odvodnju voda iz zapadnog djela grada, a Vrtlin, dužine šest kilometara, za istočni.
– U drugoj polovici godine radit ćemo kanalizaciju u Koprivničkoj ulici, duž sjeverne strane – kazao je Goran Gregurek.

Do sada je izgrađena gradska kanalizacija u Koruškoj, Pušću i Kalničkoj ulici, no tamošnje kanalske vode ispuštaju se izravno u potok Koruška. S druge strane, kolektor Vrtlin nalazi se uz istoimeni potok i tu je u većini pripadajućih ulica do sada izgrađena kanalizacija, no kanalske vode također se ispuštaju u potok Vrtlin. Na skupni kolektor “Željeznička stanica – uređaj za pročišćavanje” predviđeno je spajanje kanalizacije naselja Cubinec koje još nije izgrađeno. (PL)

Vezano

Komentari su zatvoreni.