Kreće sustav mliječnih kvota u Hrvatskoj

Od 1. travnja 2012. godine u Hrvatskoj počinje primjena sustava mliječnih kvota odnosno tržišne mjere ograničenja proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, koja se na tržištu EU primjenjuje od 1984. godine. Nacionalna mliječna kvota je maksimalna količina mlijeka u kg koju proizvođači u Hrvatskoj imaju pravo staviti na tržište tijekom jedne kvotne godine. Kvotna godina je razdoblje od 1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće godine. Pojedinačno se proizvođaču dodjeljuju individualne kvote koje predstavljaju maksimalnu količinu mlijeka u kg koju proizvođač ima pravo staviti na tržište tijekom jedne kvotne godine.
– Neki od proizvođača koji isključivo izravno prodaju mliječne proizvode, poput sira i vrhnja na placu, moraju nam do 29. veljače podnijeti zahtjev za dodjelu kvote, u protivnom ih neće smjeti prodavati, istanuo je voditelj odsjeka u područnom uredu Hrvatske poljoprivredne agencije Mirano Borčić.

 

Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) tijekom veljače putem svojih područnih ureda organizira niz predavanja koja će se održati u svakom većem mjestu na cjelokupnom teritoriju RH kako bi u neposrednom kontaktu predstavili sustav mliječnih kvota proizvođačima mlijeka. Raspored održavanja predavanja možete saznati u pdručnim uredima Hrvatske poljoprivredne agencije. „Vodič kroz mliječne kvote“ u kojem se nalaze detaljne informacije o provedbi sustava mliječnih kvota proizvođači mlijeka će izravno dobiti na kućnu adresu putem Mljekarskog lista, u područnim uredima HPA te na internet stranicama APPRRR i HPA.

Individualna kvota za isporuku mlijeka naziva se kvota A, a individualna kvota za izravnu prodaju naziva se kvota B. Proizvođaču mogu biti istovremeno dodijeljene i individualna kvota A i individualna kvota B. Individualna kvota A je kvota za isporuku mlijeka, bit će dodijeljena svakom proizvođaču od strane APPRRR do 1. travnja 2012. godine. Za kvotu A proizvođači ne moraju podnositi zahtjev, kvote će im biti dodijeljene temeljem isporučenih količina iz referentnog razdoblja (od 1. ožujka 2011. do 29. veljače 2012. godine). Obrasce za podnošenje Zahtjeva za dodjelu individualne kvote B, Zahtjeva za pretvorbu individualne kvote, te Zahtjeva za dodjelu kvote iz nacionalne pričuve, proizvođači mogu zatražiti, ispuniti i predati u Područnim uredima HPA na području vlastite županije.

Individualna kvota B predstavlja maksimalnu količinu mlijeka u kg, a dodjeljuje se proizvođačima koji svoje mlijeko izravno prodaju na tržištu, odnosi se na količinu koju proizvođač ima pravo staviti na tržište tijekom jedne kvotne godine. Za dodjelu individualne kvote B proizvođač mora podnijeti zahtjev Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji najkasnije do 29. veljače 2012. godine, a kvotu mu dodjeljuje Agencija za plaćanja najkasnije do 1. travnja 2012. godine.

Kvota iz nacionalne pričuve se dodjeljuje proizvođačima koji su u kvotnoj godini prekoračili individualnu kvotu, proizvođačima koji su u prethodnim godinama investirali u proizvodnju mlijeka i stvarnu razinu proizvodnje koju će dostići u narednom razdoblju, te za dodjelu novim proizvođačima koji tek započinju s proizvodnjom mlijeka. Obrazac za podnošenje Zahtjeva za dodjelu kvote iz nacionalne pričuve proizvođači mogu zatražiti u Područnim uredima HPA, te popunjen predati područnom uredu HPA najkasnije do 28. veljače za tekuću kvotnu godinu.

Proizvođaču kojemu je dodijeljena kvota B, a više ne namjerava izravno prodavati mlijeko ili mliječne proizvode, već će proizvedeno mlijeko isporučivati otkupljivaču, može zatražiti pretvorbu kvote B u kvotu A, i obrnuto, proizvođač s dodijeljenom kvotom A može zatražiti pretvorbu kvote A u kvotu B.
Zahtjev za pretvorbu individualne kvote, proizvođač podnosi Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji do 30. studenog za tekuću kvotnu godinu. Odluku o pretvorbi individualne kvote donosi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Vezano

Komentari su zatvoreni.