Sutra završna konferencija ‘Mreže informatičkih škola’

Pučko otvoreno učilište Križevci poziva na završnu konferenciju projekta “Mreža informatičkih škola pri ustanovama za trajnu naobrazbu u ruralnim i semiurbanim sredinama” koja će se održati u četvrtak 3. studenog 2011. u Maloj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima s početkom u 11:30 sati. Projekt je “umrežio” četiri pučka učilišta iz Bjelovara, Daruvara, Požege i Križevaca, u kojima su obrazovane skupine polaznika u dva nova informatička programa, razvijena kroz projekt: Program osposobljavanja za jendostavne poslove sklapanja, održavanja i popravljanja osobnih računala i Program osposobljavanja za jednostavne poslove fotografiranja i grafičke pripreme digitalne fotografije, za koje je svako učilište dobilo potrebnu verifikaciju iz MZOŠ.
– Nakon projekta učilištima ostaje iskustvo, samostalno, partnersko i međužupanijsko, koje će se moći primjeniti u planiranju, izradi i implementaciji novih projekata koji se financiraju iz sredstava Europske Unije i time pridonijeti kvaliteti i kvantiteti obrazovnih aktivnosti u navedenim gradovima, istaknula je koordinatorica projekta pri POU mr. Tania Lugomer-Pomper.

Na završnoj konferenciji polaznicima će biti uručena uvjerenja, kao i postavljena izložba njihovih fotografija. Projekt je financirana iz grant-sheme Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova, instrumenta pretpristupne pomoći IPA – komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala, u iznosu 171.598,51 EUR, dok je njegova ukupna vrijednost 205.150,51 EUR.
– Ukupna oprema osigurana sredstvima Europske Unije uključuje po učilištu: 2 laptop računala, 5 PC računala (monitor, tipkovnica, miš), 3 licence softvera za obradu digitalne fotografije i za pripremu za tisak, 1 projektor, 1 DSLR fotoaparat, 1 aparat za uvezivanje i 1 termalni printer za fotografije malog formata. Od toga je POU Križevci nabavio jedan printer za velike formate ispisa, a u postupku je realokacija za dodatnu opremu, za što čekamo odobrenje iz ASOO DEFCO-a, navela je mr. Lugomer-Pomper.

Time je opremljeno ukupno četiri učionice za održavanje dva programa osposobljavanja u svakom od učilišta partnera, što je u slučaju POU Obris iz Požege realizirano kao javno-privatno partnerstvo, budući da se radi o privatnom učilištu.
– Važno je naglasiti da se je kroz projekt razmjenilo iskustvo i znanje sa ostalim ustanovama i učilištima u Slavoniji i Dalmaciji, te u inozemstvu, u Sloveniji i Austriji, kroz koje je “mreža” učilišta predstavila svoj rad i uputila poziv za rad na budućim projektima, zaključila je mr. Lugomer-Pomper, pozvavši zainteresirane na završnu konferenciju gdje će biti predstavljen tijek projektnih aktivnosti i svi rezultati ostvareni kroz projekt.

Vezano

Komentari su zatvoreni.