Gradska vlast će tražiti da ostane ambulanta hitne

KRIŽEVCI – Nova službena potvrda nezadovoljstva križevačke gradske vlasti najavljenim preustrojem sustava hitne medicinske pomoći stigla je sa sjednice Povjerenstva za zdravstvo, socijalnu skrb i humanitarne djelatnosti. Projekt uspostave Zavoda za hitnu medicinu gradonačelnik Branko Hrg ponovno je ocijenio nedorađenim i ustvrdio da će njime stanovnici križevačkog kraja izgubiti na kvaliteti zdravstvene usluge. Hrg je najavio da će od čelnika Županije tražiti da i u novom ustroju u Križevcima ostane ambulanta hitne medicine, a ne samo mobilni timovi Hitne pomoći koji će bolesnike prevoziti u Koprivnicu. Križevački gradonačelnik smatra, a s tim su se složili svi članovi Povjerenstva, da je gradu i susjednim općinama nužna služba koja će 24 sata biti na usluzi hitnim pacijentima, a ako bude potrebno Županija za to mora osigurati dodatan novac.

Vezano

Komentari su zatvoreni.