Sumnjaju da će Zavod za hitnu medicinu donijeti poboljšanje

KRIŽEVCI – Zamjenik župana Ivan Pal posjetio je križevačku gradsku upravu u društvu suradnika čije je područje rada zdravstvo, kako bi domaćinima pojasnili novosti koje donosi skoro osnivanje županijskog Zavoda za hitnu medicinu. Ravnateljica Opće bolnice Gordana Slavetić, koja je i članica nacionalnog Povjerenstva za reorganizaciju hitne medicine, navela je da Zavod ima cilj bolje rasporediti hitnu zdravstvenu skrb u cijeloj županiji, što će skratiti vrijeme od poziva do dolaska pacijentu.
– Htjelo se postići da prosječno vrijeme dolaska do mjesta intervencije, znači do nekakve boli u prsima u kući, do nekakvog insulta ili pak do mjesta prometne nesreće, da bi to vrijeme bilo maksimalno 10 minuta u gradskom području, a 20 minuta u ruralnom području i to za 80% poziva, objasnila je dr. Slavetić.

U četvrtu županijsku zdravstvenu ustanovu prijeći će sadašnji djelatnici hitne medicinske pomoći županijskog Doma zdravlja, kazao je privremeni ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Mladen Vuljak. Od njih će biti sastavljeni timovi 1 i 2, sa i bez liječnika, te prijamno dojavna jedinica koja će odgovarati na brojeve 112 i 94 te upućivati timove na teren.
– Dakle, timovi 1 se sastoje od liječnika, medicinske sestre, vozača i vozila. Tim 2 se po zakonu sastoji od dvije medicinske sestre ili dva tehničara ili sestre i tehničara, od kojih je jedan vozač, a jedan je budući specijalist hitne medicine, pojasnio je na sastanku u Križevcima M. Vuljak. Dio pak sadašnjih djelatnika ostat će u Domu zdravlja, u jedinici sanitetskog prijevoza, pa preustrojem nitko neće izgubiti posao, naglasio je dr. Vuljak.

O još jednoj novosti, pokretanju Centara obiteljske medicine, govorila je ravnateljica županijskoga Doma zdravlja Terezija Kolar, pojasnivši da će oni raditi vikendima i praznicima i preuzimati dio pacijenata koji bi inače tražili hitnu pomoć. I dok preustroj za đurđevački kraj znači poboljšanje, jer će umjesto dežurnih liječnika obiteljske medicine dobiti prave timove hitne pomoći, u Križevcima i okolici umjesto sadašnja dva tima radio bi samo jedan. Ta se novost nije svidjela gradonačelniku Branku Hrgu.
– Ne mogu se oteti dojmu da nam nikako ne može biti bolje ako nam se ukida jedan tim 2 u Križevcima, koji sad imamo. Ne znam kako će nam biti bolje ako se on ukine. Nameće nam se dojam da je križevačkom kraju zapravo potreban dodatni tim, zbog raširenosti područja, zbog ogromnog broja naselja, te udaljenosti od 50 kilometara do Koprivnice, upozorio je B. Hrg.

Stoga je križevački gradonačelnik zatražio da se prije početka rada Zavoda za hitnu medicinu napravi cjelovita simulacija funkcioniranja novog sustava. Osim njega brojna su pitanja imali i djelatnici križevačke ispostave Doma zdravlja. Primjerice, zanimalo ih je kako bolesnika prevesti u optimalnom roku do bolnice u Koprivnici, ako taj put uz ograničenja brzine, a ona vrijede makar vozilo hitne ima uključene rotirke i sirenu, traje točno 52 minute.
Nakon Križevaca predstavnici Županije ciljeve i ustroj Zavoda za hitnu medicinu danas će predstaviti u Đurđevcu.

Vezano

Komentari su zatvoreni.