Ide novi natječaj za direktora KPC-a

U Narodnim novinama br. 29 od 9. ožujka 2011. objavljen je natječaj za imenovanje direktora društva Križevačkog poduzetničkog centra, d.o.o. za razvoj poduzetništva. Uvjeti su završen sveučilišni diplomski studij, s najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, koja ovaj put nije specificirana, za razliku od natječaja iz prošlog lipnja (NN 72/10) kad se tražila ekonomska struka. Nadalje, potrebno je poznavanje rada na računalu, aktivno znanje jednoga svjetskog jezika u govoru i pismu te položen vozački ispit B-kategorije. Direktor se imenuje na 4 godine, a bit će biran na temelju predloženog Razvojnog programa KPC-a, koji će ocjenjivati Nadzorni odbor Društva.

Kandidati uz prijavu na natječaj također moraju priložiti original diplome ili ovjeren preslik, dokaz o radnom iskustvu, životopis, preslik domovnice te izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, ne stariju od 15 dana u trenutku raspisivanja natječaja, da pod kaznenom i materijalnom odgovornošću ne postoje okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48 260 Križevci s naznakom: “Natječaj za imenovanje direktora Križevačkog poduzetničkog centra”.

Dodajmo još da informacija o ovom natječaju ni ovaj put, kao niti prošli, do danas nije objavljena na službenim stranicama KPC-a, kao niti u sadržaju e-biltena kojim KPC običavao informirati o svojim aktivnostima te poslovnim prilikama za poduzetnike, građane i inicijative. Naime, iako je aktivno izlazio tijekom prošlog proljeća, u KPC-u su, iz javnosti nepoznatih razloga, prestali oblikovati e-bilten u listopadu, kad je objavljen posljednji, 8. broj o 13. Obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije.

Vezano

Komentari su zatvoreni.