Devet ponuda za projekt dvorane u Orehovcu

Ovlašteni predstavnici Koprivničko-križevačke županije kao naručitelja za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju školske športske dvorane OŠ Sveti Petar Orehovec, sastali su se u utorak 19. listopada kako bi otvorili devet pristiglih ponuda. Sada slijedi postupak pregleda, ocjene i usporedbe ponuda, a rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije je za 30 dana. Za izradu projektne dokumentacija Županija planira izdvojiti 290.000 kuna bez PDV-a. Tako se, uz izgradnju škole i ambulante, u Svetom Petru Orehovcu planira izgraditi suvremena trodijelna športska dvorana koja će sasvim udovoljiti zahtjevima izvođenja nastave, ali i ostalih športskih i društvenih sadržaja.

Vezano

Komentari su zatvoreni.