Hanfa Pekari Kruna odobrila objavljivanje ponude za preuzimanje Mlinara

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 06. kolovoza donijela rješenje kojim se društvu Pekara Kruna iz Osijeka odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje dioničkog društva Mlinar iz Križevaca, objavljeno je na Zagrebačkoj burzi.

Kako stoji u priopćenju, obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, nastala je za ponuditelja 17. lipnja 2009. godine, stjecanjem 168.039 redovnih dionica, serije A i 59.385 redovnih dionica serije B, odnosno ukupno 227.424 dionica ciljnog društva, što predstavlja 90,3587 posto udjela u temeljnom kapitalu ciljnog društva te daje 89,0430 posto glasova od ukupnog broja glasova koje daju dionice ciljnog društva s pravom glasa, temeljem Ugovora o prodaji i prijenosu dionica ciljnog društva.

Prema izjavi ponuditelja, dostavljenoj uz Zahtjev, osim navedenih stjecanja, isti nije sklapao druge pravne poslove u cilju stjecanja dionica ciljnog društva. Cijena koju se Pekara Kruna u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 637 kuna. Prema podacima dostupnima Agenciji i dokumentaciji priloženoj uz Zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, najviša cijena po kojoj je ponuditelj stjecao dionice Mlinara s pravom glasa u razdoblju od jedne godine prije dana nastanke obveze iznosi 636,52 kuna.

Sukladno potvrdi Zagrebačke burze, od dana 6. srpnja, dostavljenoj uz Zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, prosječna cijena dionica ciljnog društva izračunata na način propisan odredbom članka 16. stavak 3. Zakona, iznosi 485,64 kuna za dionice serije A, odnosno 1.399,50 kuna za dionice serije B.

U razdoblju od 16. ožujka do 16. lipnja 2009. godine na Zagrebačkoj burzi zaključena je jedna transakcija, jednom dionicom ciljnog društva, serije B po cijeni od 1.399,50 kuna po dionici, što ne predstavlja osnovu za izračun prosječne cijene dionica na burzi, kao ponderiranog prosjeka zaključnih cijena u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno.

Slijedom navedenog, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 637 kuna po dionici, određena u skladu s odredbom članka 16. stavak 2. i 3. Zakona.

Ponuditelj je imatelj ukupno 227.424 redovnih dionica ciljnog društva, a temeljni kapital ciljnog društva podijeljen je na 255.409 redovnih dionica i to 195.409 redovnih dionica serije A, nominalne vrijednosti 400,00 kuna i 60.000 redovnih dionica serije B, nominalne vrijednosti 660 kuna.

Vezano

Komentari su zatvoreni.