Natječaj za gradnju obrtničke škole unutar bivše križevačke vojarne

Dugoočekivana prenamjena dijela postojećih zgrada i izgradnja novih unutar bivše vojarne u Križevcima za potrebe Srednje škole ‘Ivan Seljanec’ jedan je korak bliže. Nakon što su izrađeni svi projekti i dobivene sve potrebne suglasnosti, Ministarstvo obrazovanja raspisalo je natječaj za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji objekata te adaptaciji restorana za potrebe škole, priopćila je križevačka gradska uprava.
U budućoj novoj zgradi Srednje škole ‘Ivan Seljanec’ na četiri nivoa, ukupne površine 4400 kvadrata, bit će 14 učionica, tri praktikuma, kabineti i ostale popratne prostorije, u kojima će se održavati nastava za 500-tinjak učenika.

Oko škole je predviđena izgradnja tri sportska igrališta te 36 parkirališnih mjesta, a toliko će biti i zaposlenih djelatnika. Iako se ne očekuje da će građevinski radovi završiti do nove školske godine, već na jesen trebao bi proraditi restoran.
– Restoran će riješiti dva bolna pitanja u Križevcima. U gradu koji ima oko tisuću studenata kvalitetno će se riješiti pitanje njihove prehrane, a ujedno će se riješiti pitanje učeničke prakse za kuhare i konobare, koji sada putuju u Gornju Rijeku, rekao je gradonačelnik Križevaca Branko Hrg.


Za čitav posao osigurano je 18 milijuna kuna od Svjetske banke i iz državnog proračuna, dok je nešto manje od 2,4 milijuna osigurao Fond za zaštitu okoliša. Eventualnu razliku nakon odabira najpovoljnije ponude financirat će Koprivničko-križevačka županija i Grad Križevci. Otvaranje ponuda predviđeno je za 12. ožujka, a početak radova u planu je tijekom travnja ili svibnja.

Osim preseljenja Srednje škole ‘Ivan Seljanec’ u novi prostor, u Križevcima se priprema i poboljšanje uvjeta za rad Gimnazije ‘Ivana Zakmardija Dijankovečkog’ te Srednje gospodarske škole i Visokog gospodarskog učilišta. Iz gradske uprave su priopćili da je pripremljena sva dokumentacija te su ishođene sve dozvole za dogradnju nove zgrade Gimnazije, objakta koji će imati 13 učionica, dvije specijalizirane, tri praktikuma i pripadajuće kabinete.

Za njezinu izgradnju sredstva se tek treba osigurati i to iz kredita Europske ili Svjetske banke i državnog proračuna i to u prvoj polovici ove godine. Izgradnjom tog objekta oslobodio bi se prostor postojeće zgrade Gimnazije koju je potrebno obnoviti te u nju preseliti Srednju gospodarsku školu, i na taj način pak osloboditi prostor za potrebe Visokog gospodarskog učilišta.

Vezano

Komentari su zatvoreni.