Nedostaje kandidata za Kulturno vijeće Grada


Nakon što je prekjučer poništen javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Križevaca s kraja studenog prošle godine, jučer je isti i ponovljen, s rokom za podnošenje prijedloga od 15 dana. Razlog poništenom pozivu je, kako doznajemo, nedovoljan broj prijavljenih kandidata kojih, prema valjanoj gradskoj odluci o osnivanju ovog stručnog savjetodavnog tijela, treba biti barem petero, dok je gradski upravni odjel za društvene djelatnosti zaprimio tek četiri prijave.
Prema izjavama čelnika nekih gradskih kulturnih organizacija, udruga i društava, saznajemo da glavnom operativnom preprekom sudjelovanju u radu ovog vijeća smatraju stavak Zakona o kulturnim vijećima koji kaže da član vijeća ne smije sudjelovati u upravljanju pravne osobe iz istog djelokruga, s obzirom da mnogi iole aktivniji kulturni volonteri imaju i upravne funkcije u matičnim organizacijama. Spomenimo još da je osnivanje kulturnog vijeća prema zakonu obaveza grada koji ima više od 30 tisuća stanovnika, a mogu ga osnivati i manji gradovi ako to ocijene svrhovitim.

Vezano

Komentari su zatvoreni.