Protiv tuče mrežom se bori samo šest voćara

KRIŽEVCI – U posljednjih deset godina u Koprivničko-križevačkoj županiji tuča je na poljoprivrednim površinama nanijela štetu od 71,5 milijuna kuna. Najviše štete zabilježene su 1998., 24,3 milijuna kuna, i 2005. kad su iznosile 18 milijuna kuna. Prema podacima koji u Županiju stižu s terena za tuče od prošlog i pretprošlog utorka, i ove bi godine štete mogle biti višemilijunske.

No, Anđela Hodalić, savjetnica u Hrvat­skom zavodu za savjetodavnu poljoprivrednu službu u Đurđevcu,kaže da se poljoprivrednici unatoč velikim štetama još uvijek uglavnom pouzdaju u zaštitu raketama. Mogućnost da se protiv štete od elementarnih nepogoda zaštite osiguranjima koristi tek mali broj poljoprivrednika. Prema podacima županijskog Odjela za gospodarstvo, lani, kad je prvi put Županija uvela subvencioniranje premija osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada, iskorišteno je samo 100.000 kuna, odnosno trećina sredstava namijenjenih subvencijama premija kojima Županija osigurava povrat do 25 posto premije osiguranja.

– Zaštitne mreže koje su najefikasnija zaštita trajnih nasada od tuče u našoj županiji prema mojim saznanjima ima samo šest voćara – rekla je savjetnica Hodalić.

Mrežama je pokriveno oko 30 hektara, a zasad najveću površinu od 14 ha prekrivenu mrežama ima đurđevačka tvrtka Natura Agro koja u planu ima pokrivanje svih 40 hektara voćnjaka. Najmanju natkrivenu površinu od 0,8 hektara ima kupinar Josp Čordaš iz Koprivnice. Dvije obitelji iz Novigrada Podravskog i Virja imaju oko 6 ha natkrivenih voćnjaka, a voćar Antun Rukavina u Cepidlaku kod Svetog Ivana Žabna pokrio je 10 od 15 hektara svojih nasada jabuka, bresaka i nektarina.

– Trošak pokrivanja je velik. Samo materijal za jedan hektar 2005. kad smo pokrivali stajao nas je oko 10.000 eura, a radili smo čak tri mjeseca. No, smatram da je to isplativa investicija jer samo jedna jaka tuča može na voćnjaku napraviti katastrofalne štete, a trajnost je mrežama 20-ak godina – rekao je Rukavina.

Dodao je da se pokazalo se i da je voće pokriveno mrežama kvalitetnije jer nije izloženo izravno suncu pa na njemu nema ni oštećenja. Po  površinama pod mrežama prednjači Međimurska županija gdje je pokriveno oko 100 hektara.

Vezano

Komentari su zatvoreni.