Križevačko ‘Komunalno’ gospodari i ambalažom

U sklopu križevačkog Komunalnog poduzeća proradio je Centar za gospodarenje ambalažnim otpadom. Na temelju odluke pristigle iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ta će se radna jedinica baviti dekodiranjem naljepnica na vrećama u kojima se u trgovinama skuplja otpadna ambalaža, brojenjem ambalaže, te vođenjem evidencije i baze podataka o količini i kvaliteti ambalažnog otpada, o čemu će izravnom vezom izvještavati Fond za zaštitu okoliša. Također, u sklopu reciklažnog dvorišta Komunalnog poduzeća ambalažni otpad će se privremeno skladištiti, prešati i balirati te otpremati ovlaštenoj osobi za zbrinjavanje i oporabu. U Hrvatskoj je sada 18 centara za gospodarenje ambalažnim otpadom poput križevačkog, koji je u svibnju prikupio 15,5 tona plastične ambalaže.

Vezano

Komentari su zatvoreni.