I mljekari s certifikatom stručnog znanja

Nakon voćara, vinara, vinogradara, pčelara i svinjogojaca, i uzgajivači goveda s područja ove i Bjelovarsko-bilogorske županije primili su certifikat o završenom stručnom seminaru u okviru Obrazovanja za odrasle i suradnje sa selom, na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. Četrdesetak uzgajivača u 60 je nastavnih sati kroz dva mjeseca steklo nova i korisna znanja o uzgoju i ekološki održivoj proizvodnji mlijeka. Primljena svjedožba ispisana je na dva jezika i potvrda je kojom će uzgajivači i u EU moći dokazati da su stručni baviti se proizvodnjom mlijeka. Certifikate je polaznicima seminara uručila Tatjana Jelen, pročelnica stručnog studija na VGU.

Vezano

Komentari su zatvoreni.