Križevci – jedan komunalni redar na 260 km2 prostora

Pitanje uređenosti i čistoće grada i okolice, kao i u većini lokalnih samouprava, vrlo je česta tema sjednica i križevačkog Gradskog vijeća. Parkiranje limenih ljubimaca po parkovima i pješačkim stazama, betoniranje zelenih površina, nove hrpe smeća po šumama ili bacanje životinjskih lešina po potocima, samo su neki od vijećnićkih upita koje gradska vlast sluša, a u odgovorima gotovo uvijek spomene komunalne redare. Gradonačelnik Branko Hrg kaže da ta služba definitivno ne funkcionira baš punim kapacitetom.
– Mi imamo tri redara, jedan je na trajnom bolovanju, jedan pred mirovinom, znači ostaje sve na jednom čovjeku.

A njemu je područje rada veliko 260 četvornih kilometara, na koliko se prostire grad sa svojim rubnim naseljima. Stoga je Hrg najavio jačanje redarske službe, a lijek protiv primjerice pretvaranja križevačkog Gornjeg grada u ogromno parkiralište mogla bi biti novost u vidu prometnog redara, koji bi imao i mogućnost sankcioniranja prometnih prekršaja.
– Čim to bude moguće mi ćemo se u taj program uključiti i na taj način zajedno s policijom rješavati te probleme, najavio je Hrg.

Više pak redara s proširenim ovlastima, sudeći po dosadašnjim iskustvima s pravosuđem, ne mora značiti i više komunalnog reda.
– Mi smo imali slučaj da smo našli osobu koja je bacila u potok uginule ovce i kozu. Ulovili ga, priznao čovjek, sudac za prekršaje ga kaznio, a Općinski sud ga oslobodio. Zbog nedostatka dokaza. A čovjek je priznao!

Vezano

Komentari su zatvoreni.