‘Mobiteliranje’ prema pravilniku

Koprivničko-križevački župan moći će novousvojenim Pravilnikom mjesečno mobilno telefonirati na trošak Županije do tisuću kuna, njegovi zamjenici imat će besplatnih 800, pročelnici odjela i tajnik Županijske skupštine do iznosa od 500 kuna mjesečno, a ostali zaposlenici koji imaju pravo na službene mobitele do računa od 350 kuna. Na upit zašto se to moralo odrediti pravilnikom, kad je i do sad funkcioniralo, župan Friščić je odgovorio:- Funkcioniralo je jer sam ja rekel – dečki, dotle more, a more i prek ali svaki na svoj teret! Ipak, bolje je da to i u pravilniku piše.

No ne samo da je ovako bolje, već je Županija bila i obvezana na donošenje Pravilnika. Naime, državna revizija prošlogodišnjeg poslovanja Županije utvrdila je da zaposlenici koriste dvanaest službenih mobitela za koje nisu utvrđena nikakva pravila korištenja pa je stoga Državni ured za reviziju naložio donošenje tih kriterija. U Pravilniku je određeno i korištenje službenih automobila; pravo na njih 24 sata dnevno imaju župan i zamjenici župana, ali nemaju pravo na isplatu putnih troškova. Službene automobile u vlasništvu Županije mogu koristiti i službenici i namještenici upravnih tijela za službena putovanja, ali uz nalog s potpisom župana ili njegovih zamjenika.

Vezano

Komentari su zatvoreni.