Više od pola studenata više ne koristi gradske kredite

Više od pola studenata koji su od 2001. do 2005. do danas s Gradom Križevcima potpisali ugovore o kreditiranju i imali pravo na mjesečnu isplatu od 500 kuna, danas kredit više ne koristi. Ukupno je 66 studenata bilo pod kreditom a kod njih 38 isplata je završila. 21 student od toga broja je diplomirao te ih 11-ero kredit vraća jer su se zaposlili, 8 ih ne vraća jer rade u Križevcima a dvoje je još nezaposleno. 17 studenata je nažalost izgubilo pravo na kreditiranje jer su ili dvaput pali studentsku godinu ili su odustali od studija, pa svi moraju vratiti dosad u njih uložene gradske novce.

Druga skupina studenata koji su kod gradske uprave digli kredit su oni koji ga koriste na temelju ugovora potpisanog s poslovnicom Splitske banke, počev od 2005. Takvih je 65-ero, dobivaju iznos od 500 kuna na mjesec i grad im subvencionira kamate. Rezultate o kretanjima studentskih kredita predočio je pročelnik gradskog društvenog odjela Mladen Tenodi, koji je mogućnosti za kreditiranje nedavno ponudio i studentima križevačkog PITUP-a.

Vezano

Komentari su zatvoreni.