Županijski proračun – prema planu

Punjenje proračuna Koprivničko-križevačke županije u prvoj polovici godine pokazuje da je on bio realno planiran; ostvareno je 40,5% planiranih prihoda, a izdacima, sažeo je župan Josip Friščić, pokriveni su svi troškovi planiranih projekata i proračunskih korisnika.
‘Ukupno, od planiranih 105.475,000 u prvih šest mjeseci smo ostvarili 42.778,000, a kada je riječ o izdacima, onda također brojke govore da se oni na pojedinim pozicijama kreću u okviru proračunom predviđenih za te namjene – nekih značajnijih odstupanja nema.’
Kao i svake godine, u drugih šest mjeseci očekuju se izdašniji proračunski prihodi, kako zbog kapitalnih pomoći države koje tada pristižu i koje su posljednjim rebalansom državnog proračuna potvrđene, tako i zbog, primjerice, naplate poreza na cestovna motorna vozila. Manje korekcije, najavio je župan Fričić, županijski proračun će doživjeti na jednoj od prvih sjednica Poglavarstva nakon ljetnog odmora, početkom rujna.

Vezano

Komentari su zatvoreni.