U Križevcima osposobljeni vinari i vinogradari

Tridesetdvojica vinara i vinogradara iz Križevaca i općina Sv. Ivan Žabno, Sv. Petar Orehovec, Gornja Rijeka i Kalnik u subotu su primila uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za vinarsko-vinogradarsku proizvodnju. Oni su na križevačkom Visokom gospodarskom učilištu u  u ožujku i travnju pohađali specijalistički seminar Održiva suvremena vinogradarsko-vinarska proizvodnja, s posebnim znanjem primjene ekoloških načela u proizvodnji. Seminar se održavao na poticaj Udruge vinara i vinogradara "Bilikum", koja je pokrenula akciju izobrazbe malih vinara i vinogradara, kako bi oni znanjem mogli podići kvalitetu svojih vina.

Kako su istaknuli stručnjaci s učilišta, Dragutin Kamenjak i Nikola Novosel, ovim seminarom ostvaruje se koncept cjeloživotnog obrazovanja, kao i da je ulaganje u znanje najbolje za uvođenje novih spoznaja iz teorije u vinarsko-vinogradarsku praksu.
Visoko gospodarsko učilište Križevci prvi je put držalo specijalistički seminar iz ovog područja, a prema riječima predavača, izostanaka nije bilo, polaznici su bili izuzetno zainteresirani za predavanja i praktični rad. Upravo vikend-vinogradari sa stečenim znanjima mogli bi biti od pomoći u plasiranju kvalitetnijih vina na tržište, "vikend-vinogradarenje je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj odigralo važnu ulogu u istrebljivanju ‘tuduma’", napomenuo je Novosel,
Budući je vinska proizvodnja među važnijim komponentama turističkog razvoja, u Koprivničko-križevačkoj županiji bi zadaća lokalne uprave, turističkih zajednica i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava trebala biti gradnja mreže vinskih cesta, složili su se Josip Trbus iz "Bilikuma" i Branko Hrg, gradonačelnik Križevaca.

Razvoj vinskih cesta, koje u našoj županiji ne postoje, trebao bi biti jedan od važnijih poticaja razvoja lokalnog turizma. Doprinos vinskim cestama moći će dati i certificirani vinari i vinogradari, koji će uvoditi nove trendove ekološke proizvodnje vina. Seminar u iznosu od 2000 kuna su financijski subvencionirali Koprivničko-križevačka županija, Grad Križevci i okolne općine, dok su četvrtinu troškova snosili sami polaznici seminara.

Vezano

Komentari su zatvoreni.