Županija spremna Križevcima prepustiti brigu o školama

Poglavarstvo Koprivničko-križevačke županije pozitivno je odgovorilo na traženje Grada Križevaca da preuzme osnivačka prava nad osnovnim školama Ljudevita Modeca, Vladimira Nazora, Glazbenom školom Alberta Štrige i Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju.

Pročelnik za društvene djelatnosi Mladen Antolić je objasnio kako je riječ o dugotrajnom i složenom postupku koji će se odvijati u više faza i naglasio da ga ne treba kočiti. Ta se inicijativa ne kosi sa željom Županije da dođe do ukupne decentralizacije, dodao je župan Josip Friščić i naglasio da nema istine u medijskim napisima o tome da je preuzimanje osnivačkih prava izvor nesuglasica između Županije i križevačke gradske uprave: „Kroz medije se ‘napuhavalo’ da je netko kao bio sputan. Nitko nije sputan u ovoj županiji da pomogne školama, vrtićima i svim ostalima na svojem području!“

Županija će pozitivno mišljenje o davanje osnivačkih prava Križevčanima proslijediti Ministarstvu obrazovanja, uz preporuku da se i ono u konačnom odgovoru jednako izjasni.

Vezano

Komentari su zatvoreni.