Objavljen poziv za programe javnih potreba Grada u 2007.

GrbKrizevci.jpgOd petka, 1. pa sve do 22. rujna, Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Križevaca zaprimat će prijedloge projekata i programa  ustanova, registriranih udruga, udruženja i drugih organizacija, koji se odnose na kulturne djelatnosti, programe i manifestacije od interesa za grad.
Riječ je o redovnom godišnjem pozivu, a koliko će se kuna izdvojiti u tu namjenu iz Proračuna Grada za iduću godinu nismo uspjeli doznati.
Gradsko će vijeće među zaprimljenim prijedlozima donijeti odluku o financiranju onih koji zadovoljavaju javne potrebe Grada u kulturi, sportu, rekreaciji, tehničkoj kulturi, unapređenju i zaštiti prirode, te u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim aktivnostima. Prijavnice se mogu dohvatiti sa službenih Web-stranica Grada ili podići svakim radnim danom od 11 do 14 sati.

Vezano

Komentari su zatvoreni.