Još se ne zna koliko će Križevci platiti za dio vojarne

JutarnjiList.gifGrad je bez naknade, i to na rok od 25 godina, na korištenje dobio samo centralni dio vojarne namijenjen za potrebe obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i sporta

Zadužit ćemo se za nešto što moramo rušiti jer objekti vojarne ni statički ni po drugim kriterijima ne odgovaraju današnjim standardima – rekao je na sjednici Gradskog vijeća Križevaca vijećnik Željko Brlić (SDP), komentirajući uvjete prepuštanja vojarne Gradu obznanjene nedavno na sjednici Vlade u Koprivnici.


Obrazlažući da Križevci nemaju razoga za preveliko zadovoljstvo, Brlić i vijećnik Ivan Knok (SDP) rekli su da je to zato jer Grad mora platiti dio objekata namijenjen za poduzetništvo, te zemljište namijenjeno stambenoj gradnji i dom HV-a koji je, prema planovima Gradskog vijeća, namijenjen za gradsku knjižnicu.

Kupovanje ostatka vojarne

Naime, Grad je bez naknade, i to na rok od 25 godina, na korištenje  dobio samo centralni dio vojarne namijenjen za potrebe obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i sporta. Ostatak mora kupiti po tržišnoj cijeni uz mogućnost obročnog plaćanja kroz četiri godine i uz poček od jedne godine, s tim da još nije poznata otkupna cijena, što je po vijećnicima SDP-a također razlog za nezadovoljstvo odlukom Vlade.

Vijećnike SDP-a zanimalo je što će biti nakon 25 godina, otkud sredstva za prenamjenu dobivenih objekata i je li Poglavarstvo već napravilo plan rušenja i utvrdilo točnu namjenu pojedinih objekata. Nakon tih pitanja situacija je uzavrela pa je vijećnik Petar Milas (HDZ), među ostalim, rekao da je “bivša vlada, u kojoj je Ivan Knok bio jedan od članova, mogla napraviti nešto bolje i više za grad u pogledu vojarne”.

Upitno zaduživanje

– Prije nisam dobivao nikakve odgovore, a sada smo najednom dobili 5,5 ha zemljišta sa zgradama koje su takve kakve jesu, ali jedan je dio uz određene adaptacije sigurno iskoristiv – rekao je gradonačelnik Branko Hrg, koji računa da će se dio sredstava za adaptaciju i kupnju drugog dijela vojarne namaknuti i prodajom dijela zemljišta namijenjenog stambenoj gradnji. Vojarna se, naime, nalazi na ukupnoj površini od 10 ha u samom središtu grada. Dodao je i da “ne vidi razloga zašto bi se Grad morao zaduživati jer, ako nešto bude nepovoljno za nas, mi to nećemo uzeti”.

Mnogi računaju na prostor u vojarni

Gradonačelnik je istaknuo i da već ima zainteresiranih visokoobrazovnih ustanova koje računaju na dio prostora u vojarni, te da će se odmah po ulasku u posjed započeti s uređivanjem praktikuma za potrebe Srednje škole Ivana Seljance. Hrg je izrazio zadovoljstvo i ostalim odlukama sa sjednice Vlade u Koprivnici, istaknuvši da su za razvoj Križevaca važne i odluke Vlade o preseljenju sjedišta stočarskog centra u Križevačku Poljanu, odluka o asfaltiranju dijela državne ceste prema Varaždinu, te o financiranju vodoopskrbe i ubrzanju programa brze ceste.

Vezano

Komentari su zatvoreni.