Grad podiže kredit u Privrednoj banci

RKCLogo.jpgPrivredna banka Zagreb uputila je najpovoljniju ponudu na natječaj Grada Križevaca za nabavu kredita u iznosu od 20 milijuna kuna, s rokom vraćanja od 10 godina.

Između pet pristiglih, ponuda Privredne banke imala je najnižu efektivnu kamatnu stopu i najniže ukupne troškove, o čemu nije bilo nikakve dvojbe među članovima Poglavarstva i stručnih službi.


No, razlika u mišljenju bilo je o tome treba li objaviti kamatnu stopu, ili ona predstavlja poslovnu tajnu banke, a razriješio ih je gradonačelnik Branko Hrg rekavši:
-Da ne bi bilo nešto u zraku, jer mi nismo nikakav subjekt zatvorenog tipa, mi smo javna institucija, dakle dužni smo građanima reći sve. Kamata iznosi 2,10% i ono što je najvažnije, manja je u anuitetima nego što je sad kamata na postojećih 10 milijuna.
Stari kredit u iznosu od 10 milijuna kuna imao je kamatu od 4,59% i bit će u cijelosti otplaćen novim zaduženjem.
U iznosu koji preostane do 20 milijuna kuna trebalo bi biti dovoljno novca za kupnju objekata vojarne i sanaciju gradske deponije smeća.

Vezano

Komentari su zatvoreni.