Plan razvoja Grada Križevaca od 2021. do 2030. godine

Krajem 2019. godine, istekom razdoblja provedbe Strategije razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2013. do 2020. godine, Grad Križevci je započeo aktivnosti na izradi Plana razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine, koji će u narednom razdoblju usmjeriti ulaganja u one razvojne projekte koji će doprinijeti gospodarskom i društvenom napretku Križevaca.

U postupku izrade novog strateško-planskog dokumenta Grad Križevci nije koristio usluge vanjskih stručnjaka – konzultanata, već je isti izrađen koristeći vlastite kapacitete u okviru gradske uprave, a u suradnji s ustanovama, organizacijama, udrugama i drugim relevantnim subjektima s područja Križevaca te uz uključivanje građana.

Izrada Plana razvoja odvijala se tijekom 2020. i prvog dijela 2021. godine u uvjetima pandemije korona virusa, zbog čega je inicijalni plan rada na pripremi dokumenta prilagođen novonastalim okolnostima, vodeći računa o tome da se osigura uključenost svih relevantnih dionika, kao i građana, odnosno javnosti.

Metodologija izrade Plana razvoja Grada Križevaca temeljila se na pristupu participativnog strateškog planiranja kroz partnerstvo s glavnim dionicima i javnim tijelima uz uključivanje gospodarskih subjekata i udruženja te socijalnih partnera, akademske i znanstvene zajednice, organizacija civilnoga društva i zainteresirane javnosti. U svim fazama pripreme dokumenta, kroz rad radnih skupina te izravnu komunikaciju i razmjenu informacija, osigurana je uključenost širokog kruga sudionika iz različitih područja i sektora djelatnosti, koji, uz stručne kompetencije i iskustvo, istovremeno dobro poznaju lokalne probleme, potrebe i razvojne mogućnosti.

Jednako tako, i u završnoj fazi ovog opsežnog i zahtjevnog procesa, Grad Križevci poziva građane da iznesu svoje komentare, prijedloge i sugestije na Nacrt Plana razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine putem web platforme https://sudjeluj.krizevci.hr/.

Vezano

Komentari su zatvoreni.