Za gnijezda bijelih roda naknada od 93 eura

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije poziva građane da se uključe u projekt zaštite i očuvanja bijele rode (Ciconia ciconia) na području naše županije i osiguraju naknadu od 93 eura po gnijezdu rode. Na naknadu imaju pravo vlasnici ili korisnici stambenog ili gospodarskog objekta na kojem je gnijezdo rode, a namijenjena je očuvanju gnijezda.

Gnijezdo bijelih roda


Sve vlasnike odnosno korisnike građevinskih objekata s područja Koprivničko-križevačke županije na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda molimo da se jave najkasnije do 31. srpnja“, poručuju iz Ustanove. Informacije se mogu dobiti od 7 do 15 sati na broj telefona 048/621-790 ili na e-mail info@zastita-prirode-kckzz.hr, a potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje naknade treba poslati ili osobno dostaviti na adresu:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije,
Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica.

Detaljne informacije o projektu “Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)” na području Koprivničko križevačke županije u 2024. godini kao i popis potrebne dokumentacije za ostvarivanje naknade nalaze se na mrežnoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije www.zastita-prirode-kckzz.hr.

Vezano
Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno