Objavljena lista dobitnika gradske stipendije

Trideset jedna križevačka studentica i student dobivat će sljedećih godinu dana gradsku stipendiju, objavljeno je na mrežnoj stranici grada. Stipendije od 200 eura isplaćivat će im se u 12 mjesečnih rata za razdoblje od 1. listopada ove do 30. rujna sljedeće godine. Uvjete natječaja zadovoljilo je 50 studenata, a povjerenstvo za stipendiranje utvrdilo je, prema uvjetima natječaja i ocjenjivanja zaprimljenih prijava, listu reda prvenstva.

Grad Križevci, podsjetimo, stipendira studente koji se školuju za deficitarna zanimanja koja se utvrđuju za svaku godinu prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Među ovogodišnjim stipendistima najviše je studenata medicine, njih trinaest, zatim studenti farmacije, računarstva, građevine, edukacijske rehabilitacije i dvije studentice Učiteljskog fakulteta. Prema Pravilniku o stipendiranju boduje se uspjeh u školovanju, godina studija, volontiranje, socijalni status, deficitarnost zanimanja i pojedinačne nagrade za znanstveno-stručne radove. Dvoje studenata koji će dobivati stipendiju dobitnici su Rektorove nagrade.

Lista reda prvenstva objavljena je danas, 7. studenoga i rok za prigovore je osam dana. Studenti mogu podnijeti prigovor poštom ili e-mailom gradonačelniku putem Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja grada Križevaca. Odluku po prigovoru donosi gradonačelnik, a protiv nje nije dopuštena žalba,
no može se pokrenuti upravni spor. Nakon donošenja odluke po prigovorima, i na temelju Liste reda prvenstva gradonačelnik donosi odluku o dodjeli studentskih stipendija i sa studentom sklapa ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

Vezano
Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno