Poziv umirovljenicima za isplatu božićnice

Do 13. studenoga otvoren je javni poziv za isplatu božićnica koji je Grad Križevci ove godine objavio prvi put, a iznos će se utvrditi posebnim zaključkom, priopćili su iz Gradske uprave. Pravo na božićnicu imaju osobe s prebivalištem na području grada Križevaca čiji ukupni mjesečni prihodi ne prelaze 300,00 EUR (2.260,35 HRK) i koje imaju jedan od sljedećih statusa: umirovljenik, korisnik zajamčene minimalne naknade, osoba s invaliditetom, nezaposleni hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili korisnik nacionalne naknade za starije osobe. Grad je dosad dodjeljivao dar za božićne blagdane prema popisu drugih ustanova i udruga, a od ove godine građani se za isplatu božićnice mogu prijaviti sami.Uz prijavu treba popuniti obrazac koji se nalazi na stranici Grada i može se preuzeti u Info uredu Gradske uprave. Od dokumentacije treba priložiti sljedeće: presliku važeće osobne iskaznice (obostrano s vidljivim OIB-om), dokaz o mirovinskim primanjima – odrezak mirovine za mjesec rujan ili listopad 2023. godine (odnosi se na tuzemnu i inozemnu mirovinu), preslika rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (uvid u dokumentaciju u Gradskoj upravi), dokaz o statusu osobe s invaliditetom – preslika rješenja nadležnog tijela kojim se dokazuje postojanje nekog oblika oštećenja (tjelesno oštećenje minimalno 70% ili minimalno treći stupanj oštećenja), dokaz o statusu nezaposlenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – preslika Rješenja nadležnog tijela kojim se potvrđuje kako osoba ima status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s minimalno 100 dana sudjelovanja u borbenom sektoru, dokaz o statusu korisnika nacionalne naknade za starije osobe – preslika Rješenja kojim se osobi priznaje nacionalna naknada za starije osoba te potvrda o IBAN-u tekućeg/žiro računa (osim korisnika ZMN-a).

Prijave se podnose isključivo na propisanom obrascu s traženim prilozima te se dostavljaju u Pisarnicu Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 12, soba 1/prizemlje, svakim radnim danom od 8 do 16 sati ili na e-mail adresu drustvene@krizevci.hr. Upravni odjel će po isteku roka za prijavu izraditi listu pravovaljano podnesenih prijava te odobriti dar za božićne blagdane do visine osiguranih sredstava u 2023. godini.


Vezano
Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno