Više od milijun kuna prihoda udruge P.O.I.N.T. u 2021., u tijeku dva EU projekta

Križevačka udruga P.O.I.N.T. održala je u petak, 14. siječnja 2022. godine redovnu godišnju izvještajnu skupštinu u službenim prostorijama udruge na adresi Trg svetog Florijana 16, uz virtualno sudjelovanje dijela članstva, zbog aktualne epidemiološke situacije. Kvorum je osiguralo 16 od 22 redovna člana udruge, koja uz podupiruće i počasne broji ukupno 62 člana.

P.O.I.N.T.-ovci su na sjednici prihvatili godišnje izvješće o radu i aktivnostima udruge za 2021. godinu, tijekom koje je provedeno ukupno 17 aktivnosti. U tijeku su i dva velika dvogodišnja EU projekta, gotovo dvomilijunski “Future Hub Križevci” koji traje od 2. studenog 2020. te tromilijunski “SPARK – Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca” koji je krenuo 1. rujna prošle godine. Obnovljena je derutna zgrada na adresi sjedišta udruge i prenamijenjena u društveni centar, a do kraja ljeta u planu je dogradnja tornja sa zvjezdarnicom.

Skupština je prihvatila i financijsko izvješće prema kojem je udruga u 2021. uprihodila ukupno 1.085.608,08 kuna, dok je rashodovna strana iznosila 922.631,33 kuna, od čega najveći dio otpada na plaće petero zaposlenika te troškove građevinskih radova, nabavu opreme i provedbu mjesečnih edukacijskih aktivnosti na EU projektima. Od većih projekata provedeni su još tečajevi naprednog računarstva “Hub for Advanced Computing (HACK)” financirani od Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu, 17. Culture Shock Festival, 11. Večeri udaraljkaša u Križevcima i 10. Pinklecfest.

Udruga je donijela i planove o radu i financijskom poslovanju za 2022. godinu, kojim se predviđa realizacija glavnine EU projekta SPARK, završetak projekta “Future Hub Križevci”, provedba višegodišnjih programa, ali i pokretanje novih, poput “Sandbox: Game Dev Workshop”, “Zubić vila” te nekoliko izdavačkih projekata. Kao partner na Erasmus+ projektima, udruga će i tijekom ove godine omogućiti mladima sudjelovanje na međunarodnim radionicama u inozemstvu, a očekuju se rezultati dva nova EU projekta namijenjena djeci i mladima Križevaca na kojima je udruga jedan od partnera.

Vezano

Komentari su zatvoreni.