Na Međunarodni dan ljudskih prava održana sjednica Vijeća za prevenciju Grada Križevaca

Na Međunarodni dan ljudskih prava u velikoj gradskoj vijećnici održana je sjednica Vijeća za prevenciju Grada Križevaca. Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško, a potom je predstavljena problematika nasilja u obitelji na području grada Križevaca kao i rad gradskog tima za prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih ugroza svih oblika.

„Tijekom 2021. godine Policijska postaja Križevci je postupajući temeljem dojava žrtvi, počinitelja, svjedoka, operativnim radom, vlastitim preaktivnim radom zabilježila i odradila ukupno 98 prekršaja nasilja u obitelji naspram 2020. godine kada je bilo zabilježeno 95 takvih prekršaja,“ istaknuo je načelnik Policijske postaje Križevci Ivan Pukec tijekom predstavljanja statističkih pokazatelja. Napomenuo je kako je procesuirano 98 počinitelja od kojih je u 16 slučajeva riječ o počiniteljima koji su ponovno počinili prekršaj odnosno o recidivistima. Također, evidentirano je 129 žrtava pri čemu su najčešće žrtve upravo žene.

Spomenuo je kako je tijekom ove godine evidentirano 303 kaznenih djela od čega najveći broj otpada na maloljetničku delikvenciju, odnosno 28% ukupnog broja kriminaliteta. Predsjednica Udruge HERA Marina Švagelj Jažić podsjetila je da Udruga ima SOS telefon ( 048/711-077) i Savjetovalište (048/271-335) putem kojih zaprimaju telefonske pozive pa je tako tijekom ove godine zabilježeno 278 poziva od čega je 107 poziva bilo upućeno od strane samih žrtava. Uglavnom se radilo o žrtvama obiteljskog nasilja, a najveći broj žrtava bile su žene. Predsjednica Udruge Hera istaknula je kako je najveći broj žrtava imao između 59 i 69 godina, žrtve su bile uglavnom srednje stručne spreme, no u zadnje vrijeme primijećen je porast broja žrtava s visokom stručnom spremom. Uz to, najveći broj žrtava je u braku i imaju djecu. Počinitelji nasilja u obitelji bili su uglavnom supruzi, veći dio ih je zaposlen, a kao razlozi zlostavljanja navedeni su alkoholizam, imovinski odnosi, opijati i ljubomora. Što se tiče tipa zlostavljanja, predsjednica Udruge HERA napomenula je kako je uglavnom riječ o psihičkom zlostavljanju žrtava.

Na ove podatke osvrnula se i ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci Sanja Jakopović i tom prilikom pohvalila suradnju Centra i Policijske postaje Križevci posebno vezano uz prijavu slučajeva nasilja u obitelji. Članovi Vijeća za prevenciju još su jednom naglasili važnost međusobne suradnje te pružanja pomoći i podrške žrtvama nasilja u obitelji.
Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca, na dan kada je potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima čime je svim ljudima osigurano pravo na život, slobodu i sigurnost. Ovim danom završava i međunarodna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ kojoj je cilj osvještavanje javnosti o problematici nasilja nad ženama.

Sjednici Vijeća za prevenciju prisustvovao je i pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel.

Vezano

Komentari su zatvoreni.