U srijedu sjednica Gradskog vijeća, prvi puta na novoj lokaciji, a na dnevnom redu je 28 točaka

Nakon što je Gradsko vijeće Grada Križevaca konstituirano iz drugog pokušaja te je odrađena konstituirajuća sjednica, ovaj tjedan očekuje nas 2. sjednica novog saziva Gradskog vijeća. Podsjetimo, ono je smanjeno s dva člana, tako da broji 19 članova, a nijedna stranka ili lista nema većinu. Iako koalicijski sporazum lista koju predvodi Mario Rajn ni sa kime nije potpisala, na prvoj se sjednici već moglo zaključiti kakav bi mogao biti raspored snaga u vijeću. HDZ i SDP podržali su sve odluke, dok su u nekoliko navrata protiv glasali vijećnici HDS-a i liste koju predvodi Ivan Majdak, a s koje je u vijeće ušla još i Marijana Šatrak.

Ovotjedna sjednica održat će se u srijedu, 21. srpnja 2021. s početkom u 18 sati u kino dvorani koja se nalazi u sklopu Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci na adresi Franje Tuđmana 20, Križevci. Nakon što je Velika dvorana Hrvatskog doma u nekoliko navrata zbog epidemioloških mjera ugostila križevačke vijećnike, sada će se po prvi puta okupiti u novoj kino dvorani.

Dnevni red je bogat i na njemu se nalazi čak 28. točaka, a kompletan predloženi dnevni red donosimo u nastavku.

 1. Razmatranje Godišnjeg financijskog Izvješće Komunalnog poduzeća d.o.o.,
 2. Razmatranje Godišnjeg financijskog Izvješće Vodnih usluga d.o.o.,
 3. Razmatranje Godišnjeg financijskog Izvješća Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o.,
 4. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Financijskih planova dječjih vrtića s područja
  Grada Križevaca za 2020. godinu, i to:
  a) Dječjeg vrtića Križevci, b) Dječjeg vrtića “Zraka sunca”, c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
  d) Dječjeg vrtića “Čarobna šuma”,
 5. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Financijskih planova osnovnih škola s područja Grada Križevaca za 2020. godinu, i to:
  a) Osnovne škole Ljudevita Modeca, b) Osnovne škole “Vladimir Nazor”, c) Glazbene škole Alberta Štrige, d) Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju,
 6. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada ustanova u kulturi na području Grada Križevaca za 2020. godinu, i to:
  a) Pučkog otvorenog učilišta, b) Gradske knjižnice “Franjo Marković”,
  c) Gradskog muzeja Križevci,
 7. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu, i to:
  a) Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, b) Vatrogasne zajednice Grada Križevaca, c) Zajednice športskih udruga Križevci, d) Zajednice tehničke kulture Križevci, e) Gradskog društva Crvenog križa Križevci,
 8. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Programa i plana na području Grada Križevaca u 2020. godini:
  a) održavanja komunalne infrastrukture,
  b) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 9. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za 2020. godinu,
 10. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu,
 11. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Križevaca za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine,
 12. Razmatranje Izvještaja o radu Savjeta mladih Grada Križevaca u razdoblju 1. siječnja 2020. – 31. prosinca 2020,
 13. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Križevaca za 2019. godinu,
 14. Donošenje Programa o izmjenama Programa i plana javnih potreba na području Grada Križevaca u 2021. godini:
  a) u predškolskom odgoju i obrazovanju, b) u osnovnom obrazovanju, c) u kulturi i turizmu, d) u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi, e) za dodatne programe u osnovnim i srednjim školama, učeničkim i studentskim potporama i znanosti na području Grada Križevaca u 2021. godini,
  f) u protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti,
 15. Donošenje Programa o izmjeni Programa i plana na području Grada Križevaca u 2020. godini:
  a) održavanja komunalne infrastrukture, b) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, c) utroška sredstava od legalizacija nelegalno izgrađenih zgrada na području Grada Križevaca u 2020. godini
 16. Donošenje Programa o izmjenama i dopuni Programa u gospodarstvu za 2021. godinu,
 17. Donošenje Programa o izmjenama i dopuni Programa u poljoprivredi za 2021. godinu,
 18. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2021. godinu,
 19. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za:
  a) Statut, Poslovnik i propise, b) gospodarstvo i financije, c) selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, d) stambeno-komunalne djelatnosti, e) zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, f) zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu dob, g) obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport, h) dodjelu javnih priznanja,
 20. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Odbora za branitelje,
 21. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o načinu i mjerilima naplate usluga od korisnika Dječjeg vrtića Križevci,
 22. Donošenje Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za ak. god. 2021./2022.,
 23. Donošenje Zaključka o predlaganju kandidata za članove Nadzornog odbora Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o.,
 24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju prava građenja u korist Veterinarskog zavoda Križevci,
 25. Donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja van sna uređenja “Novi centar” – južni dio bivšeg kompleksa vojarne ,,Ban Stjepan Lacković” u Križevcima,
 26. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja pretežito stambene zone ,Posrednji put”,
 27. Donošenje:
  a) Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za održavanje i naplatu parkirnih mjesta za automobile te upravljanja sustavom javnih bicikala na području Grada Križevaca, b) Donošenje Rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za održavanje i naplatu parkirnih mjesta za automobile te upravljanja sustavom
  javnih bicikala na području Grada Križevaca,
 28. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Križevaca od konstituiranja Gradskog vijeća Grada Križevaca do 31. prosinca 2021. godine.
Vezano

Komentari su zatvoreni.