Ponavlja se natječaj za koncesionara – parkiranje i dalje besplatno

Na dnevnom redu 2. sjednice Gradskog vijeća, koja će se održati u srijedu, naći će se Odluka o poništenju koncesije za naplatu parkiranja pa će, prema svemu sudeći, parkiranje u Križevcima do daljnjega biti besplatno, a parkirališta puna. Trakavica s naplatom parkiranja traje od kraja prošle godine kada je Gradsko vijeće za koncesionara odabralo tvrtku Crtorad, ali je početak naplate odgodilo zbog, kako su rekli, održavanja Adventa. No i do ljeta je parkiranje ostalo besplatno, uz prepuna parkirališta i negodovanje stanovnika središta grada koji ne uspijevaju pronaći slobodno mjesto za svoja vozila.

U međuvremenu je tvrtka Poslovni sistemi Tilia, koja nije odabrana za koncesionara, uložila žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave i pokrenula upravni spor pri Visokom upravnom sudu i odluka Gradskog vijeća je u konačnici poništena. Nakon toga je povjerenstvo za odabir koncesionara pokrenulo ponovni pregled i ocjenu ponuda pristiglih na javni natječaj, a to je jedino ponuda Tilije. Međutim, povjerenstvo je Gradskom vijeću predložilo odbijanje ponude zbog nepotpune dokumentacije pa se natječaj poništava i čitava priča kreće ispočetka.

U planu je ponoviti natječaj dok prođu svi rokovi žalbe. Uvjeti natječaja će uglavnom ostati isti, odnosno možda dođe tek do manjih usklađenja sa promjenama na terenu“, odgovorili su nam iz Ureda gradonačelnika na pitanje kakva je daljnja procedura i hoće li uvjeti natječaja ostati isti, prvenstveno dio koji se odnosi na obvezu uvođenja najma bicikala i vremenski rok koncesije od 10 godina.

U mnogim gradovima koncesiju za održavanje i naplatu parkiranja imaju gradska komunalna poduzeća, a zanimljivo je da je u Strateškom planu našeg Komunalnog poduzeća kao jedan od ciljeva naveden razvoj novih usluga i preuzimanje koncesije na parkiralištima na području grada. No Komunalno se na natječaj nije ni javilo.
Procjena Komunalnog poduzeća je da sa ovim opsegom posla nemaju kapaciteta preuzeti i ovu obvezu, kao i da vjerojatno ne mogu tržišno konkurirati poduzećima kojima je to osnovna djelatnost“, odgovorio je predsjednik Skupštine Komunalnog poduzeća gradonačelnik Mario Rajn.

Vezano

Komentari su zatvoreni.