Križevci ne ovise o Piškornici, zasad imaju gdje zbrinuti svoj otpad

Odlagalište Piškornica od 1. srpnja je povećalo cijenu zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s 425 kuna na 575 kuna po toni, no to poskupljenje neće utjecati na cijenu odvoza smeća u Križevcima, doznajemo od direktora Komunalnog poduzeća Martina Kozjaka.

Ne planiramo mijenjati cijene javne usluge. S obzirom na to da Križevci imaju svoje odlagalište, promjena cijena na odlagalištu Piškornica nema direktan utjecaj na križevačka kućanstva i pravne osobe“, poručio je direktor Kozjak uz objašnjenje da Komunalno poduzeće ne koristi odlagalište Piškornica niti za jednu vrstu otpada.

Za razliku od Koprivnice koja miješani komunalni otpad zbrinjava na Piškornici pa će tamošnje komunalno poduzeće morati povećati cijenu odvoza, Križevci imaju svoje odlagalište i ne ovise o poskupljenju u Piškornici. Ivančino brdo službeno je gradsko odlagalište otpada od 1957., dio je već saniran, no Grad je sredinom 2017. bio prisiljen krenuti u rješavanje imovinskih odnosa i izradu projektne dokumentacije za proširenje odlagališta jer se Regionalni centar za zbrinjavanje otpada Piškornica u Koprivničkom Ivancu, u koji se trebalo voziti križevačko smeće, nije razvijao prema planu. No kapacitet Ivaničnog brda je ograničen pa će gradski otpad u sljedećim godinama ipak završiti u Piškornici.

Jedina vrsta otpada koju Komunalno ne zbrinjava u vlastitom odlagalištu je biootpad koji se vozi u kompostanu u Herešinu, nedaleko od Koprivnice. Iako je u Strateškom planu Komunalnog poduzeća za razdoblje od 2019. do 2022. najavljena izgradnja privremene kompostane pa se ni ta vrsta otpada ne bi trebala prevoziti do 40-ak kilometara udaljenog postrojenja za preradu, od njega se, čini se, odustalo.

Taj projekt nije prošao evaluaciju od strane nadležnog ureda u Županiji. Količina biootpada koju Komunalno poduzeće prikupi godišnje od svojih korisnika nema ekonomsko opravdanje pa izgradnja “prave” kompostane nije isplativa“, potvrdio nam je direktor Kozjak.

Prema podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u 2020. godini u Hrvatskoj je nastalo 1.680.428 tona komunalnog otpada, što je 414 kilograma po stanovniku. Odvojeno je sakupljeno 686.475 tona komunalnog otpada, a Križevci su sa stopom odvojenog sakupljanja od 43 posto iznad prosjeka Hrvatske. Od regija je najbolje Međimurje, gdje je čak 13 gradova i općina od njih 25 prešlo 50 posto, a rekorder je općina Belica s gotovo 80 posto otpada koji se odvojeno prikuplja. Usporedbe radi, Koprivnica odvaja 56, Zagreb 29, Bjelovar 14, a Split tek 5.8 posto otpada.

Vezano

Komentari su zatvoreni.