Odlaganje na reciklažnom dvorištu besplatno uz zelene kartice

Građani Križevaca ovih su dana uz račune za smeće dobili i kartice za besplatno odlaganje otpada na reciklažnom dvorištu u Cubincu. Procedura na odlagalištu i dalje je ista: moguće je odlaganje papira, kartona, streč folije, plastične i staklene ambalaže te svih vrsta elektroničkog otpada, ali za to će vam ubuduće trebati kartica Komunalnog poduzeća Križevci. Stanovnici Križevaca i okolice pri tom neće dodatno plaćati odlaganje, ono je uračunato u cijenu javne usluge kroz mjesečne račune za smeće, no za one koji smeće dovoze iz drugih gradova odlaganje nije besplatno.

“Svi korisnici usluga Komunalnog poduzeća Križevci dobit će kartice. Prilikom ulaska u reciklažno dvorište karticu treba pokazati našem djelatniku koji će je skenirati. Ona omogućuje evidenciju o količini i vrsti otpada koja se predaje u dvorište”, objasnila je voditeljica sustava kvalitete i zaštite okoliša u Komunalnom poduzeću Dijana Mijač Dretar.

Naime, prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom obavezno je vođenje evidencije o količinama i vrstama prikupljenog otpada na pojedinom odlagalištu. Svaka kartica ima jedinstvenu šifru korisnika, a uskoro će biti dostupna i aplikacija pomoću koje će svaki građanin moći vidjeti koliko je i kakvog otpada ostavio na reciklažnom dvorištu. Na ovaj način potiče se odvajanje korisnog i smanjivanje količina miješanog komunalnog otpada, što može utjecati i na smanjenje mjesečnih računa za smeće. Inače, Križevci su ove godine ušli među 10 gradova u Hrvatskoj koji najviše odvajaju otpad. Stopa odvojenog otpada kod nas je u godinu dana porasla za 9,81 posto.
Vezano

Komentari su zatvoreni.