Nova sjednica Gradskog vijeća je u četvrtak, donosimo popis 29 točaka koje su na dnevnom redu

Ovog tjedna očekuje nas 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca koja će se održati u četvrtak, 19. studenog u 18,00 sati. Kao što je to već nekoliko puta bio slučaj tijekom ove, pandemijom obilježene godine, sjednica će se održati telekonferencijskim putem.

Na dnevnom redu nalazi se 29 točaka, a u nastavku donosimo kompletan popis točaka o kojima će se raspravljati i glasati u četvrtak.

1. Razmatranje Izvješća dječjih vrtića o realizaciji Programa rada u pedagoškoj 2019./2020. godini, i to:
a) Dječjeg vrtića Križevci,  b) Dječjeg vrtića „Zraka sunca“,  c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
d) Dječjeg vrtića „Čarobna šuma”,

2. Razmatranje Izvješća o realizaciji programa rada u školskoj 2019./20. godini osnovnih škola, i to:
a) Osnovne škole Ljudevita Modeca,  b) Osnovne škole “Vladimir Nazor”,  c) Glazbene škole Alberta Štrige,
d) Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci,

3. Razmatranje Programa rada za pedagošku 2020/21. godinu dječjih vrtića na području Grada Križevaca, i to:
a) Dječjeg vrtića Križevci,  b) Dječjeg vrtića „Zraka sunca“,   c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
d) Dječjeg vrtića „Čarobna šuma“

4. Razmatranje Financijskih planova za pedagošku 2020./21. godinu dječjih vrtića na području Grada Križevaca, i to:
a) Dječjeg vrtića Križevci, b) Dječjeg vrtića „Zraka sunca“, c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
d) Dječjeg vrtića ,,Čarobna šuma”,

5. Razmatranje Financijskih planova osnovnih škola s područja Grada Križevaca za  2020./21. godinu, i to:
a) Osnovne škole Ljudevita Modeca, b) Osnovne škole „Vladimir Nazor“, c) Glazbene škole Alberta Štrige,
d) Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci,

6. Razmatranje Programa rada i Financijskih planova ustanova u kulturi za 2021.  godinu:
a) Pučkog otvorenog učilišta Križevci, b) Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci,
c) Gradskog muzeja Križevci,

7. Razmatranje Programa rada i Financijskih planova za 2021. godinu:
a) Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, b) Vatrogasne zajednice Grada Križevaca, c) Zajednice športskih udruga Križevci, d) Zajednice tehničke kulture Križevci,  e) Gradskog društva Crvenog križa Križevci,

8. Donošenje Programa na području Grada Križevaca u 2021. godini:
a) održavanja komunalne infrastrukture, b) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
c) utroška sredstava šumskog doprinosa,

9. Donošenje Programa javnih potreba na području Grada Križevaca u 2021. godini:
a) u predškolskom odgoju i obrazovanju, b) u osnovnom obrazovanju, c) za dodatne programe u osnovnim i srednjim školama te učeničkim i  studentskim potporama i znanosti, d) u kulturi i turizmu, e) u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi, f) u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama, g) u protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti,

10. Donošenje Proračuna Grada Križevaca za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,

11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2021. godinu,

12. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Križevaca za 2021. godinu,

13. Razmatranje Analize poslovanja poduzetnika i stanju gospodarstva Grada Križevaca u 2019. godini,

14. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Grada Križevaca za 2021. godinu,

15. Donošenje Programa u gospodarstvu za 2021. godinu,

16. Donošenje Strategije upravljanja imovinom Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2027. godine,

17. Donošenje Plana upravljanja imovinom Grada Križevaca za 2021. godinu,

18. Donošenje Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Križevaca u 2021. godini,

19. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Križevaca za 2021. godinu,

20. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Križevaca za 2021. godinu,

21. Donošenje Programa rada Savjeta mladih Grada Križevaca za 2021. godinu s financijskim planom, 22. Razmatranje Izvješća o studentskim kreditima Grada Križevaca za akademsku 2019./20. godinu,

23. Donošenje Odluke o osiguravanju prostora za potrebe Državnog arhiva u Križevcima,

24. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist društva Robin d.o.o.,

25. Donošenje Odluke o davanju prava građenja u korist Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog Križevci,

26. Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Križevaca,

27. Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Cubinec”,

28. Donošenje Prijedloga o imenovanju mrtvozornika na području Grada Križevaca

29. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca.

Vezano

Komentari su zatvoreni.