Sutra 29. sjednica Gradskog vijeća, na dnevnom redu samo je jedna točka

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca održat će se u petak, 23. listopada s početkom u 18:00 sati telekonferencijskim putem. Na dnevnom redu naći će se samo jedna točka:

1. Donošenje Vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 6. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Gornji Čret („Službeni vjesnik Grada Križevaca”, broj: 1/09, 1/11. i 4/14).

Naime, zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem podnijela je tvrtka Jurcon projekt d.o.o. Oni su se Gradskom vijeću obratili kao projektantska tvrtka angažirana ispred turske tvrtke Cengiz d.o.o. koja je u zakupu zemljišta na GZ Čret.

Konkretno, iz tvrtke Jurcon Projekt d.o.o. traže vjerodostojno tumačenje na mogućnost planiranja izgradnje objekata za pružanje usluga smještaja unutar gospodarske zone Gornji Čret unutar površine proizvodno – poslovne (I) namjene važećeg Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Gornji Čret s obzirom da je Urbanističkim planom uređenja navedeno da je moguće graditi građevine i uređivati prostor za proizvodnu industrijsku i proizvodnu zanatsku namjenu, te za sve vrste poslovnih djelatnosti komunalno servisne, trgovačke i uslužne namjene. S obzirom da pod uslužnim djelatnostima spada i usluga smještaja, iz tvrtke traže tumačenje navedenog.

Vezano

Komentari su zatvoreni.