Podravsko-prigorski vatrogasci upućeni u četvrtu smjenu dislokacija na otočje Brijuni i Lastovo

Vatrogasci s područja Koprivničko-križevačke županije i ove su godine temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića na dislokacijama na otočju Brijuni i na otoku Lastovo.

U četvrtak, 06. kolovoza izvršila se četvrta smjena dislokacije na otoku Lastovo na koju su se uputila četiri djelatnika iz javnih vatrogasnih postrojbi Đurđevac i Križevci te jedan pripadnik DVD-a Kloštar Podravski. Na dislokaciji se nalazi šumsko terensko vozilo koje je opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom sa 4500 litara vode i 200 litara pjenila i krovnim bacačem. Vozilo je u vlasništvu JVP Đurđevac, a opremljeno je i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom za potrebe hitnih intervencija. Na dislokaciji se nalazi i šumsko terensko vozilo DVD-a Rasinja kapaciteta 3500 litara vode.

Na otočje Brijuni u sklopu dislokacije četvrte smjene uputila su se četiri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica, dok su za potrebe osiguranja otoka Mali Brijun i otoka Vanga osigurana četiri pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava Starigrad, Štaglinec i Torčec. Na Velikom Brijunu nalazi se auto cisterna u vlasništvu JVP Koprivnica opremljeno visokotlačnom pumpom i spremnikom sa 7000 litara vode, dok je na Malom Brijunu  vozilo sa spremnikom od 450 litara, pripadajućom opremom za gašenje požara te sustavom veza.

 

Vezano

Komentari su zatvoreni.