Gradskoj knjižnici 70 tisuća kuna za uređenje spremišta periodike

Jedna od primarnih djelatnosti knjižnice obuhvaća „osobito nabavu, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe“. Gradska knjižnica „Franjo Marković“ Križevci u svom fondu, uz zbirke knjižne građe, AV građe i dr., ima i veliku zbirku periodike (čiji fond broji oko 5.000 jedinica s tendencijom širenja) koja već dugo čeka da dođe na red za obradu, smještaj i čuvanje prema Standardima za narodne knjižnice te postane dostupna korisnicima.

Od preseljenja u novu zgradu Knjižnica se prijavljuje na natječaje Ministarstva kulture kako bi dobila sredstva za uređenje posebnog spremišta upravo za zbirku periodike. Ovogodišnjim je natječajem Ministarstvo kulture odobrilo projekt Opremanje spremišta periodike i nabava dodatne opreme za knjižnične programe te su Knjižnica i Ministarstvo potpisali Ugovor koji osigurava sredstva za njegovo provođenje u iznosu od 70.000,00 kn. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, sukladno proceduri, izabran je najpovoljniji izvoditelj, Celmat d.o.o. iz Zagreba, specijalizirana tvrtka za isporuku i montažu pomičnih arhivskih regala.

Podrumski prostor od 60 m2, Spremište-III, ima male prozore za dovod zraka, ventilaciju i adekvatnu rasvjetu. Prostor je suh i sa stalnom temperaturom zraka oko 18-20 stupnjeva te je uređen, bez vlage, i idealan za pohranu građe. Oprema (pomični regali) je isporučena i montaža je završila 26.6.2020. Time je Spremište III, koje se nalazi ispod Odjela za mlade i u neposrednoj je blizini čitaonice stručnih časopisa, opremljeno najmodernijim pomičnim policama koje će osigurati adekvatan smještaj knjižnične građe – periodike.

Preko ljeta je plan fizički preseliti svu periodiku u novi prostor za što je potrebno dobro isplanirati budući smještaj građe da bi se mogle izraditi smjernice i interni pravilnik za obradu građe te pravila o daljnjem postupanju s građom. Nakon preseljenja slijedi dopuna normativnih datoteka u računalnom programu za knjižnično poslovanje, otvaranje nove knjige inventara te sama kataložna obrada serijskih publikacija s inventarizacijom građe.

Obrađene jedinice serijskih publikacija (periodike) bit će javno dostupne u online katalogu knjižnice, pretražive prema svim pristupnicama koje katalog omogućuje, te će biti lakše dostupne i korisnicima za posudbu i/ili rad u čitaonici (ako je riječ o jedinicama građe koje spadaju u zaštićenu i rijetku građu).

Planira se također i analitička obrada svih jedinica građe s tim da će se prednost dati obradi serijskih publikacija iz Zavičajne zbirke Crisiensie, dok će se ostali časopisi obrađivati kroz duži vremenski period.

Vezano

Komentari su zatvoreni.