Naša županija među prvima u Hrvatskoj građanima omogućila uslugu kartičnog plaćanja upravnih pristojbi i naknada

Kako bi se građanima osigurala brža i efikasnija rješenja u administrativnim procesima, županije su u sklopu preuzimanja poslova bivših ureda državne uprave digitalizacijom javne uprave povećale efikasnost usluga dostupnih u jedinicama regionalne samouprave. Koprivničko-križevačka županija je tako među prvima u Hrvatskoj građanima omogućila uslugu elektroničkog i kartičnog plaćanja upravnih pristojbi i naknada kroz uslugu e-Pristojbe unutar platforme e-Građani koja trenutno broji preko milijun korisnika.

Za  korisnike usluga to znači da više ne moraju morati kupovati biljege na kisocima  već će sve pristojbe moći platiti kreditnom karticom na šalterima u Županiji ili matičnim uredima u kojima su instalirani terminali za beskontaktno plaćanje“, kazao je župan Darko Koren.

Uz kartično plaćanje na šalterima Koprivničko-križevačke županije, usluga e-Pristojbe omogućava da se cjelokupni iznos usluge uplati i putem računala pri čemu se  generira „kod“ koji se poništava realizacijom usluge na šalteru Županije. „Ovo će stanovnicima Koprivničko-križevačke županije omogućiti da sve usluge konzumiraju i iz udobnosti vlastitog doma“, pojasnio je župan.

Trenutno su u funkciji Matični uredi i pisarnice u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu, aktiviran je Matični ured Drnje, a uredi Kloštar Podravski i Virje će biti aktivirani prema rasporedu. Korisnici mogu platiti pristojbe Ministarstva uprave (matičarstvo i registar udruga) dok će ostale pristojbe (gospodarstvo, obrt, graditeljstvo) prema  planu biti realizirane do kraja godine.

Sustav e-Pristojbe korisnicima omogućit će jednostavno elektronsko plaćanje  ostalih tipova pristojbi  poput sudskih, javnobilježničkih, turističkih te ostalih koje su se do sada uplaćivale odlaskom u banku ili poštu te prilaganjem uplatnih potvrda. Sustav će dodatno biti unaprjeđen implementacijom usluga e-Nautika te Jedinstvena informacijska točka i e-Katastar infrastrukture (JIT) i (HR-KI) u sustav e-Građani. Korisnicima će se tako  omogućiti da jednom uplatom plate ukupnu cijenu usluge koja će putem sustava biti distribuirana na dijelove i subjekte kojima pripada prema važećim propisima.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda s iznosom od 50.823.857 kuna, nositelj je Ministarstvo uprave dok je partner FINA uz podršku Hrvatske zajednice županija.

Vezano

Komentari su zatvoreni.