Današnja 23. sjednica Gradskog vijeća održat će se telekonferencijski

Pandemija koronavirusa paralizirala je Hrvatsku i svijet, ali redoviti poslovi Gradskog vijeća ipak se moraju obavljati. Po prvi puta održat će se putem video poziva, dakako, zbog prevencije širenja opasnog virusa COVID-19.

Na dnevnom redu naći će se pet točaka:

1. Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Grada Križevaca u 2020. godini

2. Donošenje Programa o izmjeni Programa u gospodarstvu za 2020. godinu

3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2020. godinu i projekcije za
2021. i 2022. godinu

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Razvoj
vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ i

5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci”.

Današnja telekonferencija počinje u 18 sati, a sve odluke moći ćete pročitati na našem portalu.

Vezano

Komentari su zatvoreni.