Program potpora Grada Križevaca u poljoprivredi za 2020. godinu

Gradsko vijeće Grada Križevaca donijelo je Program potpora u poljoprivredi za 2020. godinu, kojim se utvrđuju aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Križevci u 2020. godini dodjeljivati potpore i potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. Potpore podrazumijevaju dodjelu novčanih sredstava iz Proračuna Grada Križevaca za 2020. godinu.

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju proizvodne kapacitete na području Grada Križevaca i bez nepodmirenih obveza prema Gradu Križevcima. Javni poziv za dodjelu potpora iz ovog Programa raspisat će gradonačelnik Grada Križevaca, koji donosi i odluku na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka javnih natječaja iz poljoprivrede.

Vezano

Komentari su zatvoreni.