Županijska skupština donijela Proračun za 2020. godinu u iznosu od 745,5 milijuna kuna

U ponedjeljak, 2.prosinca održana je 16. po redu sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 24 točaka dnevnog reda. Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Skupštine Željko Pintar, a kao prva točka dnevnog reda bilo je donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. Župan Darko Koren uvodno je pojasnio članovima Skupštine kako je u okviru prihoda i primitaka aktualnog Proračuna došlo do povećanja prihoda u iznosu 25,5 milijuna kuna te smanjenje primitaka  u iznosu 5,2 milijuna kuna, dok je s rashodovne strane  planirano povećanje rashoda u iznosu 20, 1 milijun kuna te povećanje izdataka u iznosu od 280 tisuća kuna.

„U okviru prihoda poslovanja aktualnog Proračuna došlo je do značajnijih promjena u dijelu namjenskih prihoda i prihoda od pomoći kod proračunskih korisnika. Što se tiče primitaka od financijske imovine i zaduživanjem došlo je do smanjenja 5,2 milijuna kuna koje se odnosi na dugoročno zaduženje OB dr. Tomislav Bardek za EU projekte energetske obnove iz razloga što se realizacija dijela kredita očekuje u sljedećoj godini. U pogledu planiranih rashoda, oni se povećavaju za 27,3 milijuna kuna, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju za 7,2 milijuna kuna“, pojasnio je župan Koren razloge rebalansa Proračuna na početku sjednice nakon čega je rebalans i usvojen.

Druga i najvažnija točka dnevnog reda bila je donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu pri čemu je ukupni proračun za iduću godinu planiran u iznosu od 745.578.912 kuna.

„U Proračun su uključeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika, uključujući i plaće zaposlenika u osnovnim i srednjim školama. Uz njihove plaće, na rast proračuna značajno su utjecala i dva velika projekta u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju i to izgradnja školskih sportskih dvorana u pet općina  te uspostava Centra kompetentnosti. Planirani proračun za iduću godinu je čak 745,5 milijuna kuna, pri čemu su rashodi 724 milijuna kuna. Značajna su sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu od 50,2 milijuna kuna, 11 milijuna kuna sredstva pomoći i 3,3 milijuna kuna za najam Gimnazije Fran Galović te 73,8 milijuna kuna EU sredstava proračunskim korisnicima“, kazao je župan.

Dodao je kako će prihodi od HZZO-a iznositi  227 milijuna kuna, a značajan prihod čine  i 8,1 milijun kuna za preuzimanje poslova Ureda državne uprave, 7,1 milijun kuna s osnova fiskalnog izravnanja te 8,8 milijuna kuna s osnova pomoći u visini procijenjenog gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnog osobnog odbitka. Za spomenuti županijski Centar kompetentnosti se planira oko 30 milijuna kuna, a za realizaciju školskih sportskih dvorana Županija se planira kreditno zadužiti po 15,5 milijuna kuna iduće i 2021. godine.

 „Proračun je socijalno osviješten i razvojan te zadovoljava sve potrebe koje stanovništvo ove županije treba, a koje mi kao odgovorna uprava možemo osigurati“, naglasio je župan Koren prilikom obrazlaganja Proračuna.

Klub članova SDP-a i HL-a uputio je objedinjeni prijedlog od sedam amandmana na prijedlog Proračuna za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu koji uz obrazloženje župana kao zakonskog predlagača Proračuna nisu prihvaćeni, a nakon svih rasprava, Proračun je usvojen većinom glasova članova Skupštine nakon čega je donesena i Odluka o izvršavanju Proračuna.

U nastavku sjednice usvojeno je i pet važnih točaka dnevnog reda koje se tiču sustava civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije pa su tako usvojene Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, Odluka o osnivanju Specijalističke postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje u poplavama na području Koprivničko-križevačke županije te Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Koprivničko-križevačke županije o čemu je prisutne izvijestio predstavnik konzultantske tvrtke Zagrebinspekt d.o.o.  u čije se ime članovima Skupštine  obratio Marijan  Maletić.  Usvojene su i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2020.-2023. godine te Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu s trogodišnjim financijskim učincima na području Koprivničko-križevačke županije.

Izvještaj o stanju u prostoru Koprivničko-križevačke županije u razdoblju 2013. – 2016. godina, s prijedlogom Zaključka podnio je ravnatelj Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović, dok je Željko Juratović članovima Skupštine predstavio smjernice Razvojnog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Članovi skupštine usvojili su i Odluku o zaduživanju Koprivničko-križevačke županije,  Odluku o sklapanju Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima te

Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije koje se odnose na proces povjeravanja poslova Ureda državne uprave s 1. siječnja 2019. godine Koprivničko – križevačkoj županiji.

Na dnevnom redu našle su se i Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu, Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova smještaja u domove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe, Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plina na području Općine Rasinja te Odluka o dopunama Odluke o mrtvozorstvu koje su članovi Skupštine prihvatili.

Na sjednici se razmatrao i donio Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i Proračunska zaliha za kolovoz, rujan i listopad.  Članovi Skupštine su donijeli i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup školskog restorana Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevcima,  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnine u vlasništvu OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina Osnovne škole Fran Koncelak Drnje.

Na samom kraju članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Plan rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu, a sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova i članica nakon čega je predsjednik Skupštine Željko Pintar, obzirom da je to bila posljednja sjednica ove godine, uputio svima okupljenima zahvale na suradnji i konstruktivnim raspravama te čestitao nadolazeće blagdane.

Vezano

Komentari su zatvoreni.