Na križevačkom području čak 23 obitelji s petero ili više djece

Foto: I. Brkić

Prema Odluci o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi, koju je donijelo Gradsko vijeće, Križevci uvode novu demografsku mjeru. Naime, grad će subvencionirati pohađanje dječjeg vrtića roditeljima koji imaju petero i više djece i to za svako dijete koje pohađa jedan od vrtića na području grada.

– Cilj je ovom Odlukom dodatno potaknuti i rasteretiti roditelje – pojasnio je gradonačelnik Mario Rajn. Inače, prema podacima od 2012. do kraja 2018. godine na križevačkom su području zabilježene 23 obitelji koje imaju pet ili više djece, no ne postoji podatak koliko te djece polazi neki od vrtića u gradu.

Osim toga, novost je da će od sada, ukoliko majka nema prebivalište na području grada, pravo na isplatu dara za rodilje imati otac s prebivalištem na području Križevaca što do sada, kako je istaknuo gradonačelnik, nije bio slučaj.

– Imali smo već nekoliko slučajeva gdje je Odluka bila dosta restriktivna, a interes je da se naknade za rodilje isplaćuju – dodao je Rajn. Prošle je godine rodna naknada isplaćena za 73 djece na što je utrošeno 99 tisuća kuna.(GPP)

Vezano

Komentari su zatvoreni.